Volume 12, Supplement 1 (June 2015)

Table of Contents

GUEST EDITORS: Jerry Wu, Feng Chia University and Jin Li, Qingdao University

DEJUN YANG, ZHENGFU BIAN, SHAOGANG LEI, SHOUGUO MU, JIBING XIONG
PDF
WU MIN-HAO , HUANG WEI-CHIEH, LIN CHIOU-LIANG, and CHEN JIN-WEN
PDF
TING LUO , JIAJUN YU
PDF
AIMIN AN , LICHUN QI, HAOCHEN ZHANG and YONGXIN CHOU
PDF
SUN JIA-YING , YANG YI-FAN and ZHENG MING
PDF
W. C. SONG , X. LI1, S. H. SUN, Y. L. YANG and R. B. JIA
PDF
GUANGHUI CHEN , JUN LI, HAILIANG DENG, QIANQIAN DONG, YANZHUO ZHANG, ZHAOMING ZHENG and AIYUE HOU
PDF
SEN WANG, ANLONG ZHANG, SUFENG ZHANG
PDF
XIAOYING HU , LINGNAN WU, AND CHANGQING DONG
PDF
WANG CHANGWEN , LI JUN, ZHAO BAIHANG, YUE YAODONG and WANG YONGLEI
PDF
XING-CHENG HUANG , QIU-JU JIANG, SHUAI ZHONG, YUE-QIANG ZHANG and XIAO-JUN SHI
PDF
YU RUI-LIAN , HU GONG-REN, ZHANG WEI-FANG and LIU BING-XING
PDF
GUIHONG PEI , FENG YU and JIANJUN LIU
PDF
X. SUI , R. T. ZHANG, L. B. YANG, H. X. ZHONG, J. F. WANG and H. W. NI
PDF
JIANLI JIA , YU WU, LE YANG, PEIJING WU, XIAOJUN LI and XUETING SUN
PDF
YAN YU , YUXIU ZHANG, QIAN ZHANG, XIAOQING ZHANG, XIAOJUN MENG and ZHAOHUA LU
PDF
YI YUAN , YONG HUANG, XIANG LI, CHUN-LEI ZHANG, LI ZHANG, YANG PAN and FU-XIN LIU
PDF
Y. CHEN , H. X. ZHAO, Z. H. XIE, H. Y. HUANG, S. Y. ZANG and B. LIAN
PDF
YINGE LIU , YIXUAN YANG and CHUNDI XU
PDF
YI YUAN , YONG HUANG, XIANG LI, HUIPING DENG, YUHUII ZHENG and YANG PAN
PDF
JIXIONG ZHANG , RUI GAO, MENG LI, SHENGGEN CAO and SHIWEI LIU
PDF
X.D. FAN , X.K. ZHANG
PDF
Z. G. FENG , B. ZHANG, X. Z. DUAN, R. CHEN, X. L. WANG, Q. MA and S. L. HAN
PDF
HONGXIANG ZHU , QIAOPING KONG, XUEJUAN CAO, NANNAN XIA and JIN WANG
PDF