Vol 9, No 1

Table of Contents

Articles

E. AYMERICH , J. M. GARCIA-MINA, M. ESTEBAN-GUTIÉRREZ and J. L. GARCIA-HERAS
PDF
WADE B. YANKEY , YEN-CHIH CHEN, and HONGPING CHEN
PDF
Z. RASTGHALAM , M. HOODAJI and H. R. JAVANMARD
PDF
ZHENG LEI , TIAN YU, DING AI-ZHONG and SUN DE-ZHI
PDF
NIMISHA SINGH , ANJANA SRIVASTAVA, P.C. SRIVASTAVA and NIVEDITA SRIVASTAVA
PDF
CUI YU-BO , SUN HONG-JIE, YANG MING-LEI and LIU YING-HUI
PDF