Vol 12, No 4

Table of Contents

Articles

LIDE WEI
PDF
JIN XU , SHANG-LIEN LO, HOME-MING CHEN, KE-QIANG DING and RAN GONG
PDF
MICHAEL RECKTENWALD , ESTERA SZWAJCER DEY and OLOF NORRLĂ–W
PDF
YUBO CUI , WANJUN ZHANG, HONGJIE SUN, WEI-MIN WU and XUEJUN ZOU
PDF
YIMAN DU , YUHAN JIA, JIANPING WU, MING XU and SENYAN YANG
PDF
CHENG ZHANG , YONGMIN WANG, ZHENGLING ZHANG, DINGYONG WANG, CHENGZHONG LUO and FENG XU
PDF
XIAOHUI LU , PEIFANG WANG, YANJIE ZHANG and DOU ZHI
PDF
LEI FENG , HONGLI KOU, XUDONG ZHANG and RUNDONG LI
PDF