Vol 13, No 1

Table of Contents

Articles

YUNG-PIAO CHIU, DONG-WEI LI, YAN-CHYUAN SHIAU
PDF
XIANGJUN ZOU, ZHIHONG WANG, HUISHI LING
PDF
TAO ZHOU, ZHIHONG WANG, QUAN HU1, LIFAN LIU, KESHU LUO
PDF
FENGXUN TAN, HAIHAN CHEN, DAOJI WU, NING WANG, ZHIMIN GAO, LIN WANG
PDF
Z. J. REN, ,L. ZHANG, Y. SHI, J. C. SHAO, X. D. LENG, Y. ZHAO
PDF
ISABEL LIMA, K. THOMAS KLASSON, MINORI UCHIMIYA
PDF
DENG-FONG LIN, HUAN-LIN LUO, LISA Y. CHEN, SHU-WEN ZHANG
PDF
A. GEZER GORGEC, G. INSEL, N. YAĞCİ, M. DOĞRU, A. ERDINÇLER, D. SANIN, A. FILIBELI, B. KESKINLER, E.U.
PDF
FEI HE, XIURONG GAO, NA CHEN, BAOSHAN YANG, HUI WANG, YIBING MA
PDF
PING SHI, JUN SHI, LINGLONG CAO, JIAN XIE, HAITAO TIAN, YANHUI ZHAI
PDF
XIAO-HUI WANG, XIAO-JUN LI, LIANG LI, JIE HAN
PDF
JIAN-ZHONG ZHANG, YONG-YI HE
PDF
JIANG CHANG, XUE-YING ZHANG, QI-PING ZHANG, YING SUN, HONG-TAO CHEN
PDF
SONG-HUI MA, MING-MING SHI, PENG WANG
PDF
CHUN LI, HONG NIE, JIN-BAO CHEN
PDF
ZHI-PING ZHANG
PDF
WEN-BIN WANG, JUN LIU, YU-SONG SHI, BAO-QING LI, XIAO-BING YUAN
PDF
QUAN QUAN, YAN WANG, BING SHEN
PDF
HAI-BO LIANG, XIAO-QIAN HUANG, YU-QI SUN, XIANG-ZHEN CHENG
PDF
ZHONG-LIANG LU, ZHEN WEI, HONG-LI WANG
PDF