International Conference on Modern Economic Development and Environment Protection (ICMED 2016)

ICMED 2016
May 28-29, 2016
Chengdu, China
ISBN: 978-1-60595-355-7
ISSN: 2475-8833

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: MODERN ECONOMIC DEVELOPMENT

Jia-Jia YAN, Mu-Ying LI, Li-Ying CHEN, Wen-Bin HUANG
PDF
Su-Kun PAN, Ran YUAN
PDF
Xue-Feng ZHANG
PDF
Zhao-Yun YANG, Xue-Rong XU
PDF
Yan-Fei DU
PDF
Da-Yong JIANG
PDF
Jian-Rong ZHANG
PDF
Jing-Min CHENG, Teng-Fei TAN, Le YANG
PDF
Yong ZHANG, Jian-Jun WANG
PDF
Qiong-Fang FENG
PDF
Bin DENG
PDF
Cai-Ping ZHANG, Chen-Zi ZHANG, Min ZHOU
PDF
Cai-Ping ZHANG, Ying ZHANG, Shu ZHOU
PDF
Zhen-Gui HAN, Li-Rong DONG
PDF
Jin-Bo GU
PDF
Hui LIU
PDF
Yi-Ling LIU
PDF
Qing-Bo XIAO
PDF
Wei YAO
PDF
Li-Hong YU, Xiao-Qing WANG
PDF
Meng-Jiao LI, Xiu-Li CHEN
PDF
Liang-Feng DENG
PDF
Hai YIN
PDF
Fang LUO
PDF
Dan-Dan LIU
PDF
Cai-Ping ZHANG, Ying ZHANG, Qian-Wen WU
PDF
Xin HUANG
PDF
Xiao-Qian MA
PDF
Qing WEN
PDF
Yan WAN
PDF
Hua-Xia ZHANG
PDF
Jing-Ling ZHANG
PDF
Shui-Hua YANG
PDF
Hua LI
PDF
Li-Hong YU, Xin ZHANG, Qing-Gao LAN
PDF
Xiao-Ping WANG, Shen-Feng ZHANG
PDF
Hua CAO
PDF
Wei ZHANG
PDF
Li LI
PDF
Li-Yun CUI
PDF
Lu WANG, Xiang ZHOU, Zhu-Heng FU
PDF
Yang LIU
PDF
Ning ZHANG
PDF
Zhu-Heng FU, Xiao-Ge ZHANG, Xiang ZHOU
PDF

SESSION 2: ENVIRONMENT PROTECTION

Jing GUO, Jia-Li GUO, Dan-Ying WANG, Jin-Hua LIU
PDF
Ming-Min KONG, Zhong-Huo LI, Shang-Wei NIE
PDF
Xing-Fang ZHANG, Hong LUO
PDF
You-Ze XU, Jin ZHANG, Ying-Xiang CHENG, Yuan-Yuan ZHAO, Meng-Ying SI
PDF
Tong-Yu LI, Zi-Yi WANG, Xue-Shan BAI, Yue WANG
PDF
Yang CHEN, Chong-Yu XU, Ping WANG, Yi-Ling CAI, Hua-Song MA
PDF
Sarenna WANG, Guo-Dong HAN, Yu-hai BAO
PDF