2nd International Conference on Modern Economic Development and Environment Protection (ICMED 2017)

ICMED 2017
December 16-17, 2017
Qingdao, China
ISBN: 978-1-60595-518-6
ISSN: 2475-8868

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

ICMED 2017 papers

Qi CAO, Wei ZHAO, Qing-yun ZHANG
PDF
Wen-si HAN, Zhao-feng DIAO
PDF
Gen-jin SUN, Man-li HE
PDF
Yu-rou JIANG, Hong-fu CHI, Wan-zheng AI, Fei WANG
PDF
Xiu-cai WANG
PDF
Jian-xun WU
PDF
Hong-juan JI
PDF
Yun LONG, Yu-bing LI
PDF
Shi TIAN, Yan-ling DONG
Ming CHEN, Hua-liang LU, Cheng ZHANG
PDF
Fang-lan XU
PDF
Xue-yu ZHANG, Kai-ling LUO
PDF
Jun HUANG, Ming-xi DAI
PDF
Liang-liang GU, Ming CHEN
PDF
Qing XIONG
PDF
Jia ZHANG
PDF
Juan CHENG
PDF
Hao-chen JIANG
PDF
Qiong-e ZHENG
PDF
Ang ZHAO, Hua-liang LU
PDF
Feng ZHAO, Jia FU
PDF
Ying LI, Jia YUAN
PDF
Yu TONG, Qin-lan LIN, Ling GAO
PDF
Zhe ZHANG, Chi Keung (Marco) LAU
PDF
Huan YU
PDF
Yong-jia HE
PDF
Cheng-xiao JU
PDF
Wan-xin ZHAO
PDF
Hao-chen JIANG
PDF
Xiao-hong JU
PDF
Na WANG, Jin-guo WANG
PDF
Cheng ZHANG, Xin-xin ZHOU, Yang ZHAO
PDF
Ni YAN, Man-xia WEN
PDF
Wei-guo KANG, Hua-liang LU
PDF
Wei-guo KANG, Bo ZHOU
PDF
Hao-yuan MA, Hua-liang LU, Liang-liang GU
PDF
Yan-xia LI, Zhi-hua DING
PDF
Ke-sheng TANG, Min QIAN
PDF
Liang-liang GU, Hua-liang LU
PDF
Da-song SUN, Lu YANG, Cheng ZHANG
PDF
Beng XU, Liang-liang GU
PDF
Yong-jia HE
PDF
Da-song SUN, Yu ZHANG, Xin-xin ZHOU, Ming CHEN
PDF
Wen-feng XIAO
PDF
Cheng ZHANG, Lu YANG, Hua-liang LU
PDF
Jing-cheng LI
Chun-juan ZHUANG
PDF
Ting WANG, Wen-bin BAO
PDF
Yu GAO, Yu-can LIU
PDF
Wen-wen ZENG
PDF
Jing ZHOU, Hui WAN
PDF
De-sheng YU, Li-cui SHANG
PDF
Xiao-qian CHEN
PDF
Jing-yuan JIANG
PDF
Xue WANG, Yin-zhu ZHANG, Peng NAI
PDF
Yu-rou JIANG, Wan-zheng AI, Fei WANG
PDF
Quan TANG, Xi YE, Yuan-pan GAO
PDF
Yu-rou JIANG, Wan-zheng AI, Fei WANG
PDF
Jun-you ZHAO, Chong-ning LIU, Qing-qiang HE, Xiao-dong BI, Ya-min TIAN
PDF
Guang-ju WANG, Safdar HUSSAIN, Jian-zhou YANG
PDF
Jian LIANG, Mao-lian LIU, Kai-wen XUE, Wei-long LYU
PDF
Yan-bing SUN, Hao-yuan MA, Fu-ping HUI
PDF
Chang LIU
PDF