Joint International Conference on Economics and Management Engineering (ICEME 2016) Economics and Business Management (EBM 2016)


ICEME 2016
June 18–19, 2016
Wuhan, China

EBM 2016
June 24–26, 2016
Guangzhou, China

ISBN: 978-1-60595-365-6
ISSN: 2475-8868

Table of Contents

­

Preface–ICEME 2016
PDF
Preface–EBM 2016
PDF
Committees–ICEME 2016
PDF
Committees–EBM 2016
PDF

SESSION 1: ECONOMICS

Rong KANG, Bao-ping REN
PDF
Bao-ping REN, Rong KANG
PDF
Hui-hua HUANG
PDF
Yu-lu LIU, Dong-lin CHEN, Min FU, Xiao-xia LUO
PDF
Guo-chao LIN
PDF
Hui FANG, Tian ZHAO, Yue-qian ZHANG
PDF
Bo LIU, Wei-guo LI, Xin-tao WANG, Hui-long JIN, Xiao-yang CHEN, Xiao-ting LI, Yue-hu LIU
PDF
Chun-peng ZHANG, Rong KANG
PDF
Jie-yi PAN, Cong-cong FAN, Ping-xiao HOU
PDF
Ying ZHU, Ya-ting ZHOU
PDF
Jian-hong YU, Xiao-juan LE
PDF
Xin CHENG
PDF
Chukri Akhras
PDF
Chen-jia WANG
PDF
Jun-ling ZHANG
PDF
Chang-min LI, Hong-xia WANG
PDF
Fang SHAO, Iain STALKER
PDF
Xun YAO, Hui LIU, Wei-e PAN
PDF
Jing MA
PDF
Li-hua WANG
PDF
Mao-Ran ZHU, Wei FANG, Yuan SONG
PDF
Jing-yu HUANG, Xiang-hui MENG, Nan WU
PDF
Quan-yong BAI
PDF
Chao LI
PDF
Shan-shan CONG, Jia-peng LIU, Jie LIU, Xiao-li ZHAO
PDF
Qing HUANG
PDF
Mei-rong TAN, Hao LI
PDF
Yan ZHANG, Xin ZHANG
PDF
Jun ZHUO, Feng-yuan ZHOU, Ya-ting ZHOU
PDF
Cai-xia ZHANG
PDF
Wen-rong PAN, Jia-fu ZHAO, Shu-min PAN
PDF
Li-Cai LV, Ja-Wei CHEN
PDF
Gui-Qin ZHANG, Mu-Yang LI, Tao YI, Yu-Hong FAN
PDF
Zhen LI
PDF
Lang LUO, Yao LIU, Tao HU
PDF
Jin-Yuan YUAN, Miao WANG, Xiao-Ming YUAN
PDF
Yun ZHOU
PDF
Yi-Jun XIANG, Jian-Xun LIU
PDF
Li-Na ZHANG
PDF
Zi-Nan HU, Guo-Qing LI, Nai-Lian HU
PDF
Lu XUE, Hui-Chun SHI
PDF
Lu-Cang WANG, Jing WANG, Cui-Xia YAN
PDF
Bao-Qian DUAN, Rui-Min DING, Lei ZHAO
PDF
Lu-Cang WANG, Cui-Xia YAN, Jing WANG
PDF
Chi-Chuan LEE
PDF
Sun-Lei YANG, Bo-Yu QIN, Xiong-Fei LIU, Zi-Xuan ZHOU
PDF
Jin-Ling DONG, Jie SUN
PDF
Sai-Nan HUANG, Song-Lin ZENG
PDF
Jie QI
PDF
Ai-Min ZHANG, Wen-Yue LIU
PDF

SESSION 2: MANAGEMENT SCIENCE

Jiang-Min LI, Wei LI
PDF
Chen LU
PDF
Yang LIU, Li-Yan WANG
PDF
Jun TAN
PDF
Shi-Biao WANG, Cai-Cai YUAN, Gong-Ming SHEN
PDF
Shi-Rong CUI
PDF
Farhana Shoukat, Sheeraz Ali, Dr. Asif Kamran
PDF
Adnan Asghar Ali, Dr. Asif Kamran, Hammad Tahir
PDF
Adnan Asghar Ali, Dr. Asif Kamran, Fawwad But
PDF
You-Ming ZHU
PDF
Szu-Yuan SUN, Shu-Chen CHANG, Li-Shan CHEN, Gow-Ming DONG
PDF
Hsiao-Chung LIN, Ping WANG
PDF
Qing-Wu SUN
PDF
Zhao-Wen DENG, Bao-Hua WANG, Xiao-Bing CHEN
PDF
Bang-Jun WANG, Wen YAO
PDF
Qi-Ming CUI, Hong ZHANG, Xiang WEI
PDF
Qiu-Lian Zhu, Xiang-Wei ZANG, Hai-Yan WANG, Ji-Xin LIU, Rui-Ying SHAO, Xi-Yuan ZHAO, Cheng-Long ZHANG
PDF
Bo LIANG
PDF
Yong WANG, Jun MA, Hui REN
PDF
Xiang-Wei ZANG, Qiu-Lian ZHU, Yuan-Yuan XU, Hua LIU, Bao-Qiang HU
PDF
Ting WANG, Lu-Lu YOU
PDF
Bo LIANG
PDF
Meng GUO
PDF
Yong-Chuan WANG, Lin YAO
PDF
Szu-yuan SUN, Shu-chen CHANG, Keng-liang HUANG
PDF
Chen FENG, Meng QIU, Rong KANG, Dong WANG, Bei-bei SHI
PDF
Xia DING
PDF
Xiao-chen DU
PDF
Yun-fei CHEN, Su-chun WU
PDF
Yan JIN, Rong FU
PDF
Ying-gui ZHANG, Qing-yi LIU, Ding-you LEI, Xin-ping XU, Jing-ze ZHAO
PDF

SESSION 3: INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

Tian-ming XIAO
PDF
Li-hua LI, Su-hua LUO
PDF
Hai-jun WANG, Si-yi GONG
PDF
Yue GUO, WANANGWA Ng'anjo
PDF
Dan-dan WANG
PDF
Wen XIN, Yun-fan WU, Zhi-luo GUO
PDF
Yong-chen LI, Xiao-hui CHANG
PDF