International Conference on Optics, Electronics and Communications Technology (OECT 2017)

OECT 2017
September 15-16, 2017
Beijing, China
ISBN: 978-1-60595-496-7
ISSN: 2475-885X

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: ADVANCE AND ACHIEVEMENTS ON OPTICAL RESEARCH

Xing-liu HU, Zhong YANG, Yan WANG, Xiao-lu MA
PDF
Tian KOU, Zhong-liang ZHOU, Cheng-wei RUAN, Hong-qiang LIU
PDF
Yasuhiro AOKI, Ahmed ALGAMIDI, Xin ZHANG
PDF
Hai-huan CHEN, Xiong WANG
PDF
Xiong WANG, Gang WANG, Ying-liang MA
PDF
Yi-shuai GONG, Qun ZHANG, Kai-ming LI, Yi-jun CHEN
PDF
Di MENG, Han-yang XU, Qun ZHANG, Yi-jun CHEN
PDF
Lian-mao HANG, Zhi-yong ZHANG
PDF
Ching-Tien SHIH, Shu-Chen HSU
PDF

SESSION 2: DEVELOPMENT OF ADVANCED COMMUNICATION TECHNOLOGY

Feng LIU, Ding-yuan SHI
PDF
You-wei LIU, Xiong-jie JIN, Xiao YU, Hou-jun SUN
PDF
Fang-zheng LIU, Feng-yu WANG, Jian-gang HOU, Wei CUI
PDF
Nan SHEN
PDF
Xin-yong YU, Ying GUO, Kun-feng ZHANG, Lei LI, Chen GUO
PDF
Han WU, Feng LIU
PDF
Yun-yao YAN, Qiang LI, Wei YAN
PDF
Xiong-jie JIN, You-wei LIU, Xiao YU, Guo-qiang ZHAO
PDF
Feng LIU, Zhi-hao WANG, Jie SUN, Zhi-feng HUANG
PDF
Tao ZHANG, Li-xin ZHANG, Xue-fei LIU, Wei-qiang FAN
PDF
Shuai YANG, Kun-lun GAO, Ting ZHAO, Jiang-qi CHEN
PDF
Huan YANG, Shuang-liang TIAN, Su-su JIAO, Xia-hong CAI
PDF
Yun ZHANG, Zong-ze JIN, Wei-min MU, Wei-ping WANG
PDF
Yun ZHANG, Zong-ze JIN, Wei-min MU, Wei-ping WANG
PDF
Hui LIU, Wei WANG, Long WANG, Guang-lei ZHAO
PDF

SESSION 3: MATERIAL SCIENCE AND INDUSTRIAL APPLICATION

Chuan-yin TANG, Yun-gong LI
PDF
Guang-lin LIU, Chang-miao LIU
PDF
Tian-meng WANG, Hua WANG, Hai-yang LI
PDF
Ming JIN
PDF
Chun-zhen QIAO, Lan-qing SU, Kui-fang WAN
PDF
Han BAO, Xin-ge WANG, Kun-wu YE
PDF
Jian-xiang LI, Yong-xin HAO, Wei XU, Da-zhou ZHOU, Rui HUANG, Jun-tao LV, Hai-peng WANG
PDF
Shang-wei YANG, Hai-peng WANG, Wei XU, Shi-you MU, Jian-xiang LI, Xi-zhi LI, Xu ZHANG
PDF
Fu-quan HU, Peng-fei LI, Zheng HE, Zhi GANG
PDF
Jian-sheng QIAO, Yin-feng LI, Shi-zhong YIN
PDF
Yun-li LI, Zhuo-ran WANG, Bo-tao XU, Yu-jun CHEN, Yu-xuan GAO, Da-ran FANG
PDF
Yin-li XIAO, Ke-fei CHEN, Zu-peng WANG, Zheng-xin LAI
PDF
Min-hui TONG, Pei-lin WANG
PDF
Yan SONG, De-wen KONG, Yao WANG
PDF
Bo-wen CUI, Qi CUI
PDF
Xiao-meng ZHANG, Yu-feng BI, Zhan-yong YAO, Teng-hai YU, Shuo ZHANG
PDF
Xiao-lei WANG
PDF
Hui JIANG, Kai ZHOU, Jian-jun YI, Qiang LI, Long CHEN, Hong-yue SUN
PDF
Jian LI, Zu-pei LIANG, Xiao-ru PAN
PDF