International Conference on Information Engineering and Communications Technology (IECT 2016)

June 25–26, 2016
ShangHai, China
ISBN: 978-1-60595-375-5
ISSN: 2475-885X 

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: INFORMATION ENGINEERING

Shaojie Ke, Yan Li, Baoxian Yu, Wenqiong Chen, Xianhua Dai
PDF
Huiliang Duan
PDF
Yiliang Wang, Yiping Rong, Xueming Qiao, Chao Wang, Yao Tang, Dongjie Zhu
PDF
He Shang, Zhiliang Tan
PDF
Pinqi Zheng, Qingsheng Yu
PDF
Xinxin Jin, Yu Zhang, Changyong Pan
PDF
Jinxiu Shi, Huajun Song, Shuai Shao
PDF
Gang Wu, Jian Zhang
PDF
Xiaoxia Chen
PDF
Xiaohong Liu, Chen Chen, Chaobin Liu
PDF
Yan Wang, Yanqing Zhao, Shuming Jiang, Haizhou Feng, Fengjiao Li, Juechen Wang
PDF
Ang Li, Dongfang Xu, Yan Song
PDF
Yongmei Qian, Shaoyu Wang, Ruozhu Wang
PDF
Xiaoyu Jiang
PDF
Ningbo Li, Pan Feng, Liu Jia
PDF
Hao Lin, Fengtong Wen, Chunxia Du
PDF
Siwan Tang, Linfang Zou, Xuehua Liao
PDF
Li Ailin, Yu Hongzhi, Dai Yugang, Jiang Tao
PDF
Chunhui Huang
PDF
Xiufeng Shao, Xuemei Liu, Lingling Zhao
PDF
Yubo Jia, Yun Zhang, Hongtao Yu
PDF
Baiping Li, Chenxi Guo
PDF
Xinye Li, Huang Teng, Mengmeng Cao
PDF
Zhang Xin, Guochu Chen
PDF
ChengJing Ye, Donghai Zeng
PDF
Lv Hui, Guochu Chen, Zhang Xin
PDF
Bao Zhenshan, Chen Chong, Zhang Wenbo, Liu Jianli, Brett A. Becker
PDF
Yaling Zhang, Xiaodan Zhang, Yinghan Zhang
PDF
Huiru Wang, Haoyu Wu, Zhijian Zhou
PDF
Qingchun Zhang, Siyuan Chen, Jielin Hou, Jun Fu
PDF
Xiao Lv, Xu Lu, Liangzhong Cui
PDF
Yongxing Mao, Xiang Jie, Zhong Dean, Junshan Mu, Xiaoqiu Ni
PDF
Haiyan Xie, Yao Shi
PDF
Yongping Zhang, Chunmao Li, Bo Xiao
PDF
Jiarui Xing, Shuxiao Wang, Zihao Zheng
PDF
Deguo Su, Lijian Sun, Fuhao Zhang
PDF
Xin Yue, Xiuliang Mo, Chundong Wang
PDF
Muyao Shi, Liu Li, Xiaoyu Wang, Wang Xin, Gao Hui, Mei Nan, Huafang Li, Shi Song
PDF
Yuqi Zhang, Xiaomin Mu, Wenge Wang, Qi Shao
PDF
Xuefei Li
PDF
Hongmin Deng, Dongping Wang
PDF
Kaiyan Zhu, Fei Wang, Songsong Li, Fanglin Niu, Fengjiao Jiang
PDF
Mengtao Huang, Mengyao Han
PDF
Xiao Bo, Xi Yong, Junmei Han, Du Jing
PDF
Xiaoyu Wang, Huafang Li, Zhaolun Shi, Muyao Shi, Wang Xin, Gao Hui, Mei Nan, Shi Song
PDF
Xiaoyu Wang, Huafang Li, Zhaolun Shi, Muyao Shi, Wang Xin, Gao Hui, Mei Nan, Shi Song
PDF
Li Yang, Yaxing Wang, Xiaomin Mu, Yaping Wang
PDF
Meili Zhang, Mingrui Chen, Wei Wu
PDF
Yakun Huang, Wang Yang, Mingxing Wang, Jiajing Wu
PDF
Muyao Shi, Xiaoyu Wang, Wang Xin, Gao Hui, Mei Nan, Huafang Li, Shi Song
PDF
YanLing Wang, KunJie Yuan, Wang Fang, YuHuai Liu, Ma Jun
PDF
Qingyun Ju, Xinwei Li, Liang Tang, Donghai Qiao
PDF
Bingle Jiao, Zehua Gao
PDF
Jianxiong Li, Zhanwei Song, Chuanwei Qu, Weiguang Shi
PDF
Jianxiong Li, Mingsheng Chen, Wentao He, Weiguang Shi
PDF
Pengxue Liu, Jianxiong Li, Chunkai Chen
PDF
Jianxiong Li, Xiaodi Han, Haichao Zhang, Weiguang Shi
PDF
Jianxiong Li, Bixing Yan, Ziyu Deng, Weiguang Shi
PDF
Xijinteng Zhang, Yaping Wang, Xiaomin Mu, Song Wang
PDF
Ye Lu, Wen Hu
PDF
Kai Wang, Jing Di, Hongwei Zhao
PDF
Zhuang Miao, Shan Zou, Yang Li, Xiancai Zhang, Jiabao Wang, Ming He
PDF
Jie Hua, Dazhuan Xu
PDF

SESSION 2: COMMUNICATION TECHNOLOGY

Yan Li, Shaojie Ke, Yuxiao Liang, Xianhua Dai
PDF
Hongwei Tian, Kexin He, Jing Chen
PDF
Liu Ying, Shan Hong, Hu YiHua, Wang Yong
PDF
Tao Huang, Yunlong G Huang, Peng Zhou, Min Xu, Lin Peng, Haiyun Han, Wenchao Xue
PDF
Mingren Cui, Naiyun Tang
PDF
Jin Lu, Huang Ming, Jingjing Yang
PDF
Zheng Zhou, Xuedan Zhang, Yuhan Dong
PDF
Yaping Li, Weiliang Zhou, Ertao Li
PDF
Binquan Li, Xiaohui Hu
PDF
Ling Qin, Yanan Hao, Yongfeng Ju, Yongxing Du
PDF
Wang Jin, Zhu Yu
PDF
Mokhtar Maamar, Jianwei Liu, Ivan Edmar Carvajal Roca
PDF
Shiqin Liu, Jinsheng Lu
PDF
Zheng Na, Dong Jie, Chen Jing
PDF
Jinglian Huang, Zhuo Wang, Chunling Zhang
PDF
Jinglian Huang, Zhuo Wang
PDF
Yanxia Wang, Xiaowei He, Xiaobing Guo, Shuyuan Jin
PDF
Fubao Liao, Wenmei Zhang
PDF
Yuebin Luo, Baosheng Wang, Xiaofeng Wang, Bofeng Zhang
PDF
Wei Zhang
PDF
Yun Hong, Yanzhu Yang
PDF
Yue Wu, Peipei Zhang, Fangming Shao, Zhang Yin, Xuewen Sheng, Jiawei Li
PDF
Ran Sang, Dazhuan Xu, Dachun Deng, Shengkai Xu
PDF