2019 2nd International Conference on Education Reform, Management and Applied Social Science (ERMASS 2019)

ERMASS 2019
October 27-28, 2019
Xiamen, China
ISBN: 978-1-60595-654-1
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: TEACHING AND EDUCATION REFORM

Yu-mei LUO, Yi YANG
PDF
Yan LI, Fei CHEN, An-di LIU, Da-wei LIU, Jin-yu WEN
PDF
Yun-hong MA, Hui LI, Yao-zhong ZHANG, Jie YANG
PDF
Wei HE
PDF
Wei LI, Bo-wen WANG, Wen-xue CAI
PDF
Hong-ying WANG, Sheng LI, Qi-rui SONG, Yu HUANG
PDF
E QING, Zhao-xia ZHOU, Xiao-jiang YE
PDF
Li-juan XIONG
PDF
Peng MA, Xi YANG
PDF
Fan ZHANG
PDF
Jin-ying ZHANG
PDF
Jin WU
PDF
Wen-xue CAI, Wei LI, Bo-wen WANG
PDF

SESSION 2: BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCE

Gu-jun YAN, Chen HE
PDF
Jing-yi YAN
PDF
Ruo-han WANG, Jia RUAN
PDF
Lisette CERVANTES, Bin QIU, Liang-feng HAO
PDF
Savo STANOJEVIC, Bin QIU, Jian CHEN
PDF
Gui-zhi DENG, Xiao-min DU
PDF
Zheng-dong XU
PDF
Li-xin MA, Ben-qing DONG
PDF
Sai-li YI
PDF

SESSION 3: HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

Svetlana KOSTINA, Ekaterina ZAITSEVA
PDF
Yen-Ni Tsai
PDF
Lei LIU, Meng-fan GUO
PDF
Qing-yun LIANG
PDF
Chi-Yo Huang, Yu SUN
PDF
Guo-qing LI, Hui-min DENG, Wei-xia LUAN
PDF
Yang GAO
PDF
Yang GAO
PDF
Fan ZHANG
PDF
Xiu-jun ZHANG, Li LI
PDF
Xiu-ying HAN
PDF

SESSION 4: EDUCATION AND EDUCATION RESEARCH

Jin-mei LIU, Hua YUAN, Xue LIN
PDF
Jia-qi ZHANG
PDF
Li LI, Xiu-jun ZHANG, De-kun HU
PDF
Hong-lei YIN
PDF
Wei-hua AN
PDF
Yi-shu HAO, Jia-yong SHI
PDF
Zhong-jian CAI, Shi-bin TONG
PDF
Xiao-nuo ZHANG
PDF
Jiao-lin WANG, Wei XU, Shao-bi DAI
PDF
Zhong-jun XIAO
PDF
Jian-ling WANG, Liang FANG
PDF
Shi-jie LIU, Hui-min SUN
PDF
Chun-hua SHI, Bao-jun WANG, Lin ZHANG
PDF

SESSION 5: SOCIAL ISSUES

Chun-hua SHI, Bao-jun WANG, Man-qing YAN, Lin ZHANG
PDF
Qi LI, Mei-juan BIAN, Zhi-hai XU, Hua-jun FENG
PDF
Zi-qi WANG, Liang DU, Xiao-ming YANG
PDF
Zhong CHEN, Xiao-xia LI
PDF
Sheng WANG
PDF
Kang-yan XU
PDF