2020 International Conference on Education, E-learning and Social Science (EELSS 2020)

June 20–21, 2020
Beijing, China
ISBN: 978-1-60595-677-0
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: TEACHING INNOVATION RESEARCH AND EDUCATIONAL REFORMATION

Rushan YAN, Yanfei CHEN
PDF
Hai-yan LIU, Xiao-min LIU, Ting CHEN, Yi LIU
PDF
Guo-xing DAI, Ting-wei LI, Yi-ren FENG, Yun-fei JI
PDF
Yang LIU
PDF
Yong WANG, Yan-xia QIN, Jun ZHOU
PDF
Lubica GAJANOVA, Margareta NADANYIOVA, Jana MAJEROVA
PDF
Wei-wei QIAO, Ling-yan QIAO, Li-na MA, Xiao-wen ZHEN, Lian-huan MA
PDF
Yu-cun WANG, Hong-xiang YANG
PDF
Jing-de HUANG, Xiao-min LI
PDF
Kang WEI, Jian-ping LI
PDF
Zhi-min LUO, Ya-li ZHANG
PDF
Hao LV, Guang-hai GUO
PDF
Jian LIU, Wei-feng CHEN, Yue WEI
PDF
Chun-Hsiung HUANG, Chun-Tsai WU
PDF
Bao-xun HE
PDF
Lu LENG
PDF
Jin-song WANG
PDF
Zhao KANG
PDF
Qi-he YANG, He-sheng YANG, Xiao-juan YIN
PDF
Wen-xue CAI, Bo-wen WANG, Wei LI
PDF
Jin-Wei CHEN, Ling YANG, Da-hua CHEN, Li-xuan WU, Qin-shan LIU
PDF
Da-yong LUO
PDF
Xiao-rong ZHU, Yi-lin BEI, Sai QIAO
PDF
Lin LIU, Xue-ying DONG
PDF

SESSION 2: CULTURAL RESEARCH AND SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT

Meng-yuan YAN, Qi-zhi SHENG, Ming TU
PDF
Dong-jing ZHANG, Na WU, Zong-kui ZHOU
PDF
Hui-min DENG, Guo-qing LI
PDF
Li YANG, Meng-yao XUE, Xu-kan XU
PDF
Zhi-chun LEI, Jun CHEN, Dong-jing ZHANG
PDF
Zhen SHAO
PDF
Shu-wang ZHANG, Qiu-ting YANG, Can ZHAI, Jeff WANG
PDF
Mei-jun NING, Yi-xuan GAO, Ru-nan GE, Yu-xin CHEN
PDF
Xi-yang ZHANG
PDF
Xian-ji WANG, Sheng-yao SUN
PDF
Yan SHI
PDF
Xue-hui WANG
PDF
Hai-ping WANG, Patricia BORN
PDF
Wei TANG, Qing-kun TAN, Peng WU
PDF
Shi-ting WEN, Wei ZHENG, Chao-yan ZHU
PDF
Ling LI
PDF
Qing-shan YOU
PDF
Qing-mei ZHOU, Ying SUN
PDF
Kun ZHANG, Jia ZHU, Wen-tao ZHANG
PDF
Jing-kun ZHAO, Guo-ping FAN, Yao JIANG
PDF
Qiang-nan ZHAN, Kun XIONG, Yong-jiang ZHANG
PDF
Jun LI, Shan-shan CHAI, Yan FANG
PDF
Li ZHU
PDF
Jana MAJEROVA, Margareta NADANYIOVA, Lubica GAJANOVA
PDF
Zi-jiang HU, Guo-qing SHI
PDF
Wei TANG, Peng WU, Yu ZHANG
PDF
Wei TANG, Peng WU, Yu ZHANG, Qing-kun TAN
PDF
Xi LI
PDF

SESSION 3: EDUCATIONAL INNOVATION AND THEORY RESEARCH

Ning SHEN, Hua XIANG, Zhi-cheng LI
PDF
Yan-yan WANG, Chao HE, Long-qing ZHAO, Xiao WANG, Rong Ma
PDF
He-xiang XU, Zhe XU
PDF
Jin-qiang MA, Yong-ping ZHANG, Jun-jing TIAN
PDF
Qiang YUE, Zhong-yu HU, Yong-gang XIE
PDF
Zhong-yu HU, Qiang YUE, Yan WANG
PDF
Yao-yao GAN
PDF
Wei LI, Shi-qian GU
PDF
Xiao-hui WANG, Ting WANG, Jian-ming DONG
PDF
Lang ZHOU, Wei WEI, Yuan MA
PDF
Dong-jing ZHANG, Zong-kui ZHOU, Zhi-chun LEI
PDF
Xue-yu CHEN, Zhi-hai YE
PDF
Lu LENG
PDF
Wen-jing FAN, Si-jia HUO
PDF
Zhi-hong ZHU, Qiu-lin LENG, Da-wei XUE
PDF
Ting LU
PDF
Yang LU
PDF
Hong LI, Ping SONG, Pan FU
PDF
Hong LI, Rui-xin LI, Feng YU
PDF
Wen-jing FAN, Yu WANG
PDF
Chun-yan LIN, Tan LI
PDF
Fang-yan REN
PDF
Xue-yu CHEN, Zhi-hai YE
PDF