2020 International Conference on Education, Culture, Economic Management and Information Service (ECEMIS 2020)

June 20–21, 2020
Changsha, China
ISBN: 978-1-60595-679-4
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF
Ning REN
PDF
Qin QIN
PDF
Ru-jing LIU
PDF
Cui-ni LI, Jing-feng ZHAO
PDF
Ming SUN
PDF
Mei LIU
PDF
Shuang WU
PDF
Yan YAN
PDF
Rui TANG, Zi-qin TANG
PDF
Zhao-Long Ping
PDF
Jing-yi ZHANG, Bo ZHANG
PDF
Wei CONG, Hong-kun YU, Jing LIU
PDF
Hai-jun CAO
PDF
Yan-ping ZHAO, Fang WANG, Wen-xing FAN
PDF
Yu-fang DING, Dan LIU, Feng-xin ZHU
PDF
Tao LI, Zhao YE
PDF
Piao-yu WEI
PDF
Dan ZHAO, Peng-peng TIAN
PDF
Guo-fang SHI, Hai-li SHEN
PDF
Peng-cheng PAN, Hai-lin ZHANG, Hua-xuan TANG, Shan ZHANG
PDF
Liang CHANG, Lu-fen LIAO, Na TAN
PDF
Yi-ning MAO
PDF
Korneeva Yana, Shadrina Nina
PDF
Skripchenko Nina, Korneeva Yana
PDF
Su-xin WANG
PDF
Lin-lin LIU
PDF
Ya-jun LUO
PDF
Sai MA
PDF
Jian-li SUN
PDF
Jing GAO, Duo-duo RU
PDF
Dan LIU, Yu-fang DING, Feng-xin ZHU
PDF
Yu-han XIE, Pu-yuan ZHAN
PDF
Song WANG, Xue-guang ZHOU
PDF
Yu-bing HOU
PDF
Hao XU, Rui QIAO, Xiao-lei ZHONG
PDF
Jing LIU
PDF
Yi-yang WEI
PDF
Ze-qian ZHANG
PDF
Shi-kun ZHANG
PDF
Yu-ting WANG
PDF
Chen-liang DENG, Zhao-hua TANG, Li LUO
PDF
Hai-tao HU
PDF
Ke-xin LIU
PDF
Hong-tao GUO
PDF
Jing-ting ZENG, Rui ZHU
PDF
Irina Merzlyakova, Nadezhda Kiseleva
PDF
Lina Razumova, Tsypilma Dylykova, Irina Merzlyakova, Lolita Sokolskikh
PDF
Ying HUANG, Yin-hong CUI
PDF
Jun-yan CHEN, Wen-jing ZHANG
PDF
Yan-fei LIU, Wen-jing ZHANG
PDF
Yu LIU, Wen-jing ZHANG
PDF
Yan-jie MAO, Zong-hua LI
PDF
Chuan-an LIU
PDF
Li-si XU
PDF
Li-peng WEN, Jin-li YANG, Keng-cheng ZHENG
PDF
Rui-min SONG, Lu DONG
PDF
Zhen-hui LUAN, Yong-bin LAI, Yi-jun ZHOU
PDF
Jia-qi FENG
PDF
Si-yang ZHANG
PDF
Bai-qing HE
PDF
Na JIANG
PDF
Mei-ying FAN
PDF