3rd International Symposium on Engineering Technology, Education and Management (ISETEM 2016)

November 12–13, 2016
Guangzhou, China

Table of Contents

­

Committees
PDF
Preface
PDF

SESSION 1: ENGINEERING TECHNOLOGIES

Junwei Xing
PDF
Xinwei Hou, Zhonghua Li, Jianjun Xu, Chuntao Zhao, Jing Zhang, Haibin Yao
PDF
Yanmei Zhang
PDF
Yi Zhang, Xin Fan, Haifeng Wang
PDF
Yimei Xue
PDF
Shi Fu
PDF
Jie Xiao, Panfeng Sun
PDF
Mou Xin
PDF
Ping Li
PDF
Rao Shun, Liu Jing
PDF
Rao Shun, Liu Jing
PDF
Yuewang Zhang
PDF
Ge Lu
PDF
Ge Lu
PDF
Kang Cheng
PDF
Kang Cheng
PDF
Yang Yang, Zhizhong Li
PDF
Jianqiong Xu
PDF
Mindi Duan
PDF
Minghua Fan, Yongping Xu, Jianqing Qiu
PDF
Liangyuan Shen
PDF
Renqing Li, Leping Wang
PDF
Leping Wang, Yongyong Xiong
PDF
Yongyong Xiong, Jinping Tan
PDF
Juan Fu, Hai Hu, Leping Wang
PDF
Minghua Fan, Yongping Xu, Jianqing Qiu
PDF
Ding Tang, Xu Gao
PDF
Xuming Zhang, Dengyu Gai, Zhongyi Niu, Yunpeng Chang, Minghui Ding, Legan Hou
PDF
Li Lv
PDF
Mingjin Ma
PDF
Lingxue Zhang, Yang Xiao
PDF
Hu Yang, Su Lin
PDF
Shuxiang Yang
PDF

SESSION 2: EDUCATIONAL EDUCATION AND ENGINEERING EDUCATION

Xinghua Wang
PDF
Jiaojiao Chen
PDF
Min Deng
PDF
Min Deng
PDF
Yuhong Qian
PDF
Jinju Tan
PDF
Peng Qian
PDF
Liangliang Zhang
PDF
He Yang
PDF
Lizhi Jiao
PDF
Qingzhu Zhou
PDF
Chen Wei
PDF
Keliang Zhang
PDF
Xiaoyan Yu
PDF
Juan Gao, Ling Yu
PDF
Feng Pan, Jifei Peng
PDF
Yu Hang
PDF
Min Zhang, Ruijiang Bao
PDF
Yingdong Song, Yalin Zheng
PDF
Xiaoyi Huo
PDF
Wen Hu, Yanan Zheng, Yihui Li
PDF
Hua Tian
PDF
Xiaojia Xu
PDF
Kuifen Zeng
PDF
Jiali Duan
PDF
Pingping Shen
PDF
Yexiu Yang, Xue Zhang
PDF
Mingjiang Song
PDF
Yan Luo
PDF
Lin-chuan Zheng, Zhen-Hua Li
PDF
Yage Yang
PDF
Da-peng Wang
PDF
Tingjuan Ma, Jie He
PDF
Juan Du
PDF
Juanjuan Li
PDF
Xin Zhang
PDF
Geng Li
PDF
Xiaotong Li
PDF
Xiaotong Li
PDF
Lin Li, Hongmei Li
PDF
Liwen Yu, Wangbo Chen
PDF
Aimin Gao
PDF
Hongxiu Tan
PDF
Fei Li, Xu Li
PDF
Chuangang Wu, Haiyan An
PDF
Xu Li, Fei Li
PDF

SESSION 3: MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING MANAGEMENT

Xiaoqing Ren
PDF
Xi Yang
PDF
Haiyan Miao
PDF
Zhou Yun, Lu Zhao
PDF
Huifen Zeng
PDF
Hao Jin
PDF
Rui Li
PDF
Xu Jing
PDF
Ruoqian Yang
PDF
Yingling Sun
PDF
Meiyan Liu
PDF
Haixia Zhang
PDF
Yanyan Zhang
PDF
Yibin Sun, Liming Wang
PDF
Haixia Zhang
PDF
Yan Luo
PDF
Peng Xu
PDF
Ruifang Zhang
PDF
Ruifang Zhang
PDF
Yuting Tang, Lanyu Peng, Xiangyu Zhang
PDF
Shaomei Yang, Yiran Li
PDF
Shaomei Yang, Weiqian Lin
PDF
Xinli Wang, Liping Yan
PDF
Junwei Xing
PDF
Huangfu Jing
PDF
Tingting Zhang
PDF
Qiu Li, Chunping Wang
PDF
Qiu Li, Chunping Wang
PDF
Weixing Xu
PDF

SESSION 4: SOCIAL SCIENCE

Bingyue Du
PDF
Liu Jing
PDF
Liu Jing
PDF
Ye Tian, Yaxuan Wang
PDF
Xiaolian Li
PDF
Dingming Wang, Dini Zhang
PDF
Dingming Wang, Dini Zhang
PDF
Qi Li, Yuxia Chen
PDF
Xiuling Zheng
PDF
Xiuling Zheng
PDF
Hanying Yuan
PDF
Jinping Tan, Renqing Li
PDF
Deng Hao
PDF
Tingting Zhang
PDF
Jian Liu
PDF