2nd International Conference on Manufacturing Science and Information Engineering (ICMSIE 2017)

ICMSIE 2017
December 2-3, 2017
Guangzhou, China
ISBN: 978-1-60595-516-2
ISSN: 2475-8841

Email orders@destechpub.com to purchase full access to this entire journal issue for only $25.00

Table of Contents

ICMSIE 2017 papers

Guocan Ren
Chengming Li, PeiPei Guo, Yong Yin, Xiaoli Liu
Chengming Li, Xiaoli Liu, PeiPei Guo
Chuanyin Tang, JiPing Fan, Guanlin Huang
Miaomiao Zhou, Lei Wang, Jie Chen
Ying Xu, Hui Ma, Lu Cao, He Cao, Yikui Zhai, Vincenzo Piuri, Fabio Scotti
Xi Wang, Lina Xun, Yi Xia, Fenglin Du, Yun Ding, Yuanyuan Li, Zhi Yang
Chunming Xiong, Zhang, Ruidong Zhao, Chengyan Sun, Guobin Jiang, Bo Song
Yin Tong, Jingjing Zhang, Qing Yan, Lina Xun
Chuanbo Qin, Yao Chen, Junying Zeng, Wulin Feng
Huijie Yang
Mingyue Bai, Heru Xue, Xinhua Jiang, Yanqing Zhou
Hongmei Ge, Chao Xu, Pengwei Li
Hongwei Sun
Yunfei Zi, Yeli Li, Huayan Sun, Xu Han
Ling Ma, Yue Lu, Xiao Fei Nan, Yu Min Liu, Hui Qin Jiang
Shaoling Li, Yilin Wang
Yan Li
Jianwei Cui, Yuan Jin, Jinbao Ma, Min Zhang
Jinpeng Chen, Zhaowei Peng, Xiaorui Wang, Xudong Ouyang, Huihua Deng
Suxiong Cai, Xiaorui Wang, Zerong Huang, Shisen Gao
Xinliang Wang, Hongxin Zhang, Qinghai Zhao, Xiaotian Jiang, Dong Wang
Yao Wang, Yun Liang, Pengfei Zhang, Li Huang, Feng Huang
Suojun Hou, Junhong Zhang, Hongliang Li
Yugang Zhu, Jidong Gao, Hongliang Li, Cansong Gu
Chuankai Hu, Haiqing Ning, Qiang Zhao, Yanbin Wang, Juncen Qu
Hongxia Li, Lu Wang, Yuyue Du
Fei Luo, Shuang Lei, Weihao Liao
Feng Kang, Zude Zhao, Qiang Chen, Chuankai Hu, Dayu Shu
Ze Yang, Xinji Gan, He Peng, Jianyong Li
Yijie Li, Biyuan Jian
Guitang Wang, Chaoqiong Yang, Zhisheng Chen, Yuxiang Zhang
Wenjiang Wu, Zhenxing Wang, Mingjun Zheng, Zhanfeng Gao, Weijie Song
Tiemin Mei
Jian Wei Guo, Na Yan, Jia Yu Chen, Shiyu Li
Lina Shi, Faxin Zhu, Jinshu Lu, Wenfeng Wu, Min Zhang, Hailin Zheng
Yingying Ding
Ping Sun, Guodong Li, Zhilu Zhang
Kang Shen, Ning Guo, Fei He
Xiao Wang, Yuanda Ci, Peng Shi, Dazhi Wang
Haitao Zhao, Yishuo Tong, Wenrui Hou
Peng Zheng, Zhanxin Zhi, Dongliang Liu, Junke Guo
Pengfei Zeng, Yun Liang, Yao Wang, Li Huang, Feng Huang, Yilei Lin, Jiawei Wu, Shu Li, Zhijia Chen
Yi Du, Jian Zhou Zhao, Dan Dan Wang
Yonggang Su, Chen Tang, Zhenkun Lei, Zhaoyi Wang
Guoliang Fan, Chenghe Wang, Zhengrong He
Guangming Wang, Hongwei Xu, Hongyang Zhao, Limin Liu, Tianqi Zhang, Xiaoming Wang
Lei Pan, Hua Wang, Yuzhi Xiao
Yewen Li, Ziqian Chen, Juan Wang
Ziqian Chen, Yewen Li, Juan Wang
Yang Gao, Xiaoqiang Ren, Shuming Yang, Jie Yang, Shaohu Ding
Lei Cai, Dianjun Chen, Luyong Zhang
Dawei Zhao, Jinpeng Jiao
Wentao Liu, Yun Zhang, Zhi-Jing Feng, Dongfeng Wang
Xiaoqin Huang, Hongliang Liu, Erting Feng, Congbin Fan, Shouzhi Pu
Xiaoxian Tang, Quan Tang, Zhenhua Duan, Yan Liu
Xiao Li, Kai Shi, Yanming Liu, Hongduo Wang
Liang Yang, Mingzhao Zhang
Yanping Zhou, Junxia Zhang
Xin Li, Tao Ma, Yupeng Cao, Mengxing Li, Hongbo Zhang, Yungang Li
Mengxing Li, Tao Ma, Xianghai Meng, Xin Li, Hongbo Zhang, Yungang Li
Jin Zhang, Shaoyong Jian
Mengjiao Zhang, Jingwen Xu, Erqiang Li, Juncheng Wu
Li Zhang, Guocai Han
Lina Shang, Cui Zhang, Guangchun Gao
Liqiang Zhong, Yaoyun Zeng
Shiyuan Huang, Yanhui Wang, Wangming Chen
Baofu Sun, Cong Jiang, Haixiong Wang
Jun Wu, Weihao Su, Zhenghong Tian
Jun Wu, Guilin Jiang, Zhenghong Tian, Hao Lu, Hengrui Liu
Qinghua Chang, Jingpei Xie, Chenhui He, Leyi Li, Yanfang Chen
Zhonghua Kong, Zaifei Luo, Qingbo Hu, Ligang Wu
Yingliang Bai, Zhigang Chen, Xiaogang Ruan
Jinqian Zhao
Kai Lu, Qingqing Shang, Xitong Sun, Tongming Yin
Ming Liu, Wenxiang Hu
Yanhua Huang, Lizhi Gu
Lizhi Gu, Jinling Song, Weicheng Huang, Liming Ye, Qinghang Cai, Ruize Chen
Yanlin Tang, Sheng Yuan, Yun Liu, Xueke Wu
Yanshu Liu, Long Qin
Baijun Shi, Zhaoyuan Zhang, Mengyu Yang, Jiabin Zhong
Weineng Wang, Guangming Zhu, Fusheng Chen
Feng Liu, Honhqing Song, Huixia Zhang, Hongtao Tong, Bangshuang Zhang, Honglun Wang
Long Shen, Feng Gao, Liang Liu, Jun He, Zeilang Sun
Junming Hou, Baosheng Wang, Mulan Wang
Zhifeng Ma, Manhong Fan, Weizhao Zhang
Pengxiang Li, Yuhan Dai, Hui Li
Busheng Li, Jingfang Hu
Busheng Li, Jingfang Hu
Zhanfeng Liu, Wencui Zheng, Hanlin Zhu
Hongjun Yang, Pan Zhu