2nd International Conference on Wireless Communication and Network Engineering (WCNE 2017)

WCNE 2017
December 24-25, 2017
Xiamen, China
ISBN: 978-1-60595-531-5
ISSN: 2475-8841

Email orders@destechpub.com to purchase full access to this entire journal issue for only $25.00

Table of Contents

SESSION 1: WIRELESS COMMUNICATION AND SENSOR NETWORKS

Zhen-xu FU, Chao SHU, Ting-fei SUN
Yu-feng WAN, Quan LIU, Long-han CAO
Fan ZHANG
Zhen-xu FU, Wei GAN, Qing-hua ZHOU
Jing-rui WANG, Yuan-liang HUANG, Wei-xiong CHEN
Mack J. DU
Xu-ping ZHAI, Nan ZHANG, Lei GONG
Kui XU, Meng WANG, Dong-mei ZHANG
Lu GUO, Jing SONG, Si-qi REN, He HUANG
Li LI, Xiao-fei SHI
Li-li SHENG, Yun LI, Zhi-cheng TAN
Zhi-cheng WANG, Jie ZHAO
Wei YANG, Hong-chao WANG, Dong YANG
Jie WANG, Xue-ming WANG
Manish BHARDWAJ, Anil AHLAWAT
Meng-bo LIU, Shan-lu ZHAO, Guo-ping HU
Jing-chao SONG, Shao-ping SHEN, Hui-yu JIN
Qing-hua GUAN, Wen-qu CHEN, Qi-ning HE
Na WANG, Hong-yan QIAN, Xuan ZHANG, Shan LI
Hai-liang FENG, Yuan-jia GONG
Lu-yong ZHANG, Xuan LI, Jin-hua CHEN
Wei ZHAO, Bo ZHENG, Heng-yang ZHANG, Wei-lun LIU
Hao-yuan LIU, Fei SONG, Huan WANG
Guang-jun CHEN
Hong-wei LI, Yong-mei HUANG, Qiang WANG, Jia-wei LI
Zhang-fa LIU, Xin-yu SHENG

SESSION 2: NETWORK AND SYSTEM SECURITY

Zhi LI, Di LIU, Yan-zhu LIU, Yu-bo HU
Lu-yong ZHANG, Ming QIAN, Yun-bing CHI
Muhammad ISMAIL, Jiang WANG
An-ni CAO
Zhi-kuan WANG, Yang LIU
Wei-xiong CHEN, Lai-long ZOU, Xiao-chen YANG, Zeng-jun CHUN, Jia-qing ZHANG
Ren-ji HUANG, Zhi-feng WANG, Yong-zhen HONG
Bei HONG, Xue-peng JIANG, Kang-kang BAO, Jia CUI
Qin-yuan LI, Jing LI
Ming-juan SUN
Xi WU, Qiang XU, Ming ZHANG, Dan LIAO, Xiong WANG
Zhen-xu FU, Tun-hua ZENG, Bo-rui HE
Jie-ling LIU, Qi-ming YANG, Bing-ling CHE, Jian-dong ZHANG
Ye ZHONG
Zhao NIU, Tao MA, Zhi LI, Kun ZHANG
Huan WANG, Shuai GAO, Fei SONG
Qian-qian ZHANG, Meng-dong CHEN, Lian-zhong LIU
Xia-bai YANG, Ming YANG, Yu HUANG
Shu-yun YUAN, Jian-bo HU
Shu-yun YUAN, Jian-bo HU
Yuan SUN
Lu HAN, Sayaka GOMEI, Yue-lin ZHANG, Tomoe KONNO, Hiromichi NAKADATE, Shigeru AOMURA, Yasuhiro MATSUI

SESSION 3: ALGORITHMS, ANALYSIS AND COMPUTATIONAL METHODS

Cong ZHAO, Kun WU, Wei GUO
Yang-tian-xiu HU, Li-min MENG, Pei-rui JIANG, Yu-zhou SHANG
Pei-rui JIANG, Li-min MENG, Yu-zhou SHANG, Yang-tian-xiu HU
Qing YE, Qiong XUE, Deng-tao WU
Wei ZHENG, Xiao-kang ZHAO, Zhao KANG
Chun-hua TANG, Jin-jun TANG, En-xian CHI
Jia-qi LI, En-chang SUN, Dong-ying ZHANG, Yan-hua ZHANG
Zhe ZHANG, Yun-xiao ZU, Bin HOU
Tao-wei JIANG, Meng-yu ZHU, Yong-hao HAI, De-zhuang KONG
Ather KHAN, Bao-hua WANG, Irfan TARIQ, Syed Raza ABBAS
Zhen-yu XU, Qiu-xia CHEN, Yue RUAN
Zhi-dan CAI
Yu-zhou SHANG, Li-min MENG, Pei-rui JIANG, Yang-tian-xiu HU
Meng-xin SONG, Hong-ping MIAO, Yao SUN
Fan-qing KONG, Ming-ming DONG, Zhong-li CHENG, Peng DING
Xiao-li LIU, Long-xin LIN, Wei-zhen JIANG
Long-fei TU, Dong WANG
Yu ZHANG, Ming-ming DONG, Chen-chen HE, Guang-yuan LIU

SESSION 4: INTELLIGENT INFORMATION SYSTEM AND ITS APPLICATIONS

Feng AN, Wen-yin TAO, Yan-fang ZHA, Qiang CHEN, Hui LIU
Allam MAALLA, Yong GUO, Shu-qing LIN
Ya-li ZHANG, Fei-yue YU
Ji-ye WANG, Nan ZENG, Jin-chang LIU, Cheng-yue YANG
Qiu ZHANG, Shuang ZHOU, Xiao-hua WANG, Jia-qing ZHANG
Xing-chen MING
Ze-jun WU, Qiang XU, Jia-dian ZHANG
Xiao-hua WANG, Jia-qing ZHANG, Wei-xiong CHEN
Seong-Gyu CHO, Joon-Seong LEE, Dong-Keun PARK
Xiao ZHOU, Ying-cai LUN, Long-fei ZHANG, Yang-ke DENG, Cai-cai CUI, Ying WANG
Zhi-chun LI, Bing CHEN, Hui-cai TAO
Jennifer Sarah SALOMÃO, Clayton Eduardo dos SANTOS, Ana Paula Muller GIANCOLI, Flavio Cezar AMATE
Li-qiu JIANG, Da-wei XIAO
Jing-jie ZHU, Ling-ling SHEN, Huai-gang WU, Ting YUAN, Gang QIAN
Lin FENG, Lei WANG, Sheng-lan LIU, Guo-chao LIU
Dong-jun HAN, Qiu-jian LV, Jie YANG
Guang-yuan LIU, Ming-ming DONG, Yu ZHANG, Chen-chen HE
Xue-zi YANG, Fu-quan ZHANG
Cai-yun DING, Ting-ting SUN, Juan WANG
Xing MA, Quan-bing YAO, Shuo SHAN