2020 2nd International Conference on Computer, Communication and Network Technology (CCNT 2020)

CCNT 2020
June 29-30, 2020
Chengdu, China
ISBN: 978-1-60595-057-0
ISSN: 2475-8841

Email orders@destechpub.com to purchase full access to this entire journal issue for only $25.00

Table of Contents

­

Zitong Huang, Alifu Kuerban, Wenxuan Han
Hao Kang, Hailong Zhao
Lin Ma, Fuyang Chen, Li Wang
Jiapeng Shi, Hanming Huang, Simin Xue, Binjun Li
Xinhua Li, Xinrong Wang, Ruoke Li, Hongtao Wang, Jilin Li
Haoyu Chang, Xin Luo, Youqun Shi, Xinjie Li, Tao Yang
Yu Shi, Qiuli Qin
Yaqin Guo
Bingyi Li, Long Tan
Mingming Guo, Feng Wang, Jingliang Zhang, Fei Peng, Jia Li
Lihua Qi, Dongqiu Xing, Rui Wang, Jing Zhao, Shasha Wu
Chuixin Chen, Yanghong Mao
Yan Zhou, Qiang Li, Naiwen Jiang
Yan Zhou, Naiwen Jiang, Qiang Li
Min Cai
Hui Li, Runze Liu
Faisal Kadri
Maopu Wu, Jun Zhu, Guangteng Bian, Caiyun Liu
Jiaxun Fan, Jun Bai, Zhiyao Liu, Yilu Chen, Chenrui Wu, Zibo Wang, Bailing Wang
Jiaming Sun
Xiaofeng Luo, Seng Wang, Wanbo Luo
Ruijie Liu, Dandan He, Can Wang, Fang Qin
Mingliang Li, Sheng Wang, Yu Xiang, Baiyan Wang
Xiayu Zhou
Qiang Yue, Zhongyu Hu, Dongping Li
Jinfeng Miao, Xuechen Zhao
Yanping Wang
Yaqin Guo
Wenhao Wang, Zhenyang Yu
Caiyun Liu, Xiangjia Zhu, Maopu Wu, Guiming Zhu, Shijia Yan, Mingzhong Liu
Liyuan Chang, Ping Ren
Zhibin Wang, Peng Liu, Haiming Li, Jiafeng Xu, Wei Zhang, Jian Yan
Jiajing Li, Shui Jin
Xinyu Liu
Runjie Pan, Chenzhuoer Li, Huiyu Xin, Tian Lan
Peng Liu, Haiming Li, Zhibin Wang, Shouzhen Zhang, Jiafeng Xu, Lei Gao
Haiming Li, Zhibin Wang, Peng Liu, Shouzhen Zhang, Li Liu, Wei Zhang
Han Wu, Xinhui Li, Jiawei Hu, Jingsen Zhang, Yucheng Hua, Lei Qiu
Wei Tao
Taoshen Li, Zhihui Ge, Jichang Chen
Tao Fang, Xingliang Zhang, Chunlei Yang, Zhengzheng Huang, Xiaodie Zhang
Chunlei Yang, Tao Fang, Xingliang Zhang, Xiaodie Zhang, Zhengzheng Huang
Xingliang Zhang, Tao Fang, Chunlei Yang, Zhengzheng Huang, Xiaodie Zhang
Yongjun Peng, Rui Guo, Anping Wan
Yihan Jia
Xiaohong Yu, Peiyang Li
Lina Wang
Zhe Zhao, Haohan Niu, Xiangtao Wu, Shuzhen Han, Huiquan Wang, Bo Jiang
Jian Zheng, Zhaoni Li, Jia He
Xianlin Zeng, Gensheng Fei
Ji’an Han
Kunfu Wang, Wei Feng, Xing Li
Jing Liu, Lifeng Yang
Guangjun Li, Lei Pan
Langwen Xue, Wei Xu, Zhihong Zhu
Tianxiao Chen
Hao Zhu, Lei Liu
Haizhen Ren, Deqing Xu, Dongxia Zhu
Jing Su, Lu Jiang, Yaqing Si, Guangkai Li, Qingjun Xiao
Yaqing Si, Yinghua Chen, Jing Su, Jin Zheng, Siyao Qin