2020 2nd International Conference on Computer, Communication and Network Technology (CCNT 2020)

CCNT 2020
June 29-30, 2020
Chengdu, China
ISBN: 978-1-60595-057-0
ISSN: 2475-8841

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF
Zitong Huang, Alifu Kuerban, Wenxuan Han
PDF
Hao Kang, Hailong Zhao
PDF
Lin Ma, Fuyang Chen, Li Wang
PDF
Jiapeng Shi, Hanming Huang, Simin Xue, Binjun Li
PDF
Xinhua Li, Xinrong Wang, Ruoke Li, Hongtao Wang, Jilin Li
PDF
Haoyu Chang, Xin Luo, Youqun Shi, Xinjie Li, Tao Yang
PDF
Yu Shi, Qiuli Qin
PDF
Yaqin Guo
PDF
Bingyi Li, Long Tan
PDF
Mingming Guo, Feng Wang, Jingliang Zhang, Fei Peng, Jia Li
PDF
Lihua Qi, Dongqiu Xing, Rui Wang, Jing Zhao, Shasha Wu
PDF
Chuixin Chen, Yanghong Mao
PDF
Yan Zhou, Qiang Li, Naiwen Jiang
PDF
Yan Zhou, Naiwen Jiang, Qiang Li
PDF
Min Cai
PDF
Hui Li, Runze Liu
PDF
Faisal Kadri
PDF
Maopu Wu, Jun Zhu, Guangteng Bian, Caiyun Liu
PDF
Jiaxun Fan, Jun Bai, Zhiyao Liu, Yilu Chen, Chenrui Wu, Zibo Wang, Bailing Wang
PDF
Jiaming Sun
PDF
Xiaofeng Luo, Seng Wang, Wanbo Luo
PDF
Ruijie Liu, Dandan He, Can Wang, Fang Qin
PDF
Mingliang Li, Sheng Wang, Yu Xiang, Baiyan Wang
PDF
Xiayu Zhou
PDF
Qiang Yue, Zhongyu Hu, Dongping Li
PDF
Jinfeng Miao, Xuechen Zhao
PDF
Yanping Wang
PDF
Yaqin Guo
PDF
Wenhao Wang, Zhenyang Yu
PDF
Caiyun Liu, Xiangjia Zhu, Maopu Wu, Guiming Zhu, Shijia Yan, Mingzhong Liu
PDF
Liyuan Chang, Ping Ren
PDF
Zhibin Wang, Peng Liu, Haiming Li, Jiafeng Xu, Wei Zhang, Jian Yan
PDF
Jiajing Li, Shui Jin
PDF
Xinyu Liu
PDF
Runjie Pan, Chenzhuoer Li, Huiyu Xin, Tian Lan
PDF
Peng Liu, Haiming Li, Zhibin Wang, Shouzhen Zhang, Jiafeng Xu, Lei Gao
PDF
Haiming Li, Zhibin Wang, Peng Liu, Shouzhen Zhang, Li Liu, Wei Zhang
PDF
Han Wu, Xinhui Li, Jiawei Hu, Jingsen Zhang, Yucheng Hua, Lei Qiu
PDF
Wei Tao
PDF
Taoshen Li, Zhihui Ge, Jichang Chen
PDF
Tao Fang, Xingliang Zhang, Chunlei Yang, Zhengzheng Huang, Xiaodie Zhang
PDF
Chunlei Yang, Tao Fang, Xingliang Zhang, Xiaodie Zhang, Zhengzheng Huang
PDF
Xingliang Zhang, Tao Fang, Chunlei Yang, Zhengzheng Huang, Xiaodie Zhang
PDF
Yongjun Peng, Rui Guo, Anping Wan
PDF
Yihan Jia
PDF
Xiaohong Yu, Peiyang Li
PDF
Lina Wang
PDF
Zhe Zhao, Haohan Niu, Xiangtao Wu, Shuzhen Han, Huiquan Wang, Bo Jiang
PDF
Jian Zheng, Zhaoni Li, Jia He
PDF
Xianlin Zeng, Gensheng Fei
PDF
Ji’an Han
PDF
Kunfu Wang, Wei Feng, Xing Li
PDF
Jing Liu, Lifeng Yang
PDF
Guangjun Li, Lei Pan
PDF
Langwen Xue, Wei Xu, Zhihong Zhu
PDF
Tianxiao Chen
PDF
Hao Zhu, Lei Liu
PDF
Haizhen Ren, Deqing Xu, Dongxia Zhu
PDF
Jing Su, Lu Jiang, Yaqing Si, Guangkai Li, Qingjun Xiao
PDF
Yaqing Si, Yinghua Chen, Jing Su, Jin Zheng, Siyao Qin
PDF