2021 International Conference on Management, Economics, Business and Information Technology (MEBIT 2021)

June 19-20, 2021
Changsha, China
ISBN: 978-1-60595-097-6
ISSN: 2475-8868

Email orders@destechpub.com to purchase full access to this entire journal issue for only $25.00

Table of Contents

 

Fan ZHANG, Jia-hui LI
Yu-ling SUN, Ze-yu ZHU, Hui YANG
Yu-ling SUN, Yi-di LI, Hong WANG
Xiu-li GAO, Pei-yi HU, Fei-rong MENG,
Li XU, Lun LI
Yu-qing GUI, Yong-kang LI, Hong-li WANG, Dan WU
Xiong-hui ZHANG, Si-qi YUAN
Xiao-Qing CHEN, Hui-Lin YAO
Jun-ping DAI, Ling-fang WU
Hong-yu ZHANG, Xiong-hui ZHANG
Qian-nan ZHANG, Xiao-na HE, Miraj Ahmed Bhuiyan
Hsiao-Yu CHIEN, Miraj Ahmed Bhuiyan
Feng GUO, Hui-lin QIN
Yun-ling YU
Jue-ming WANG, Bao-bao LI, Cheng-xuan GENG
Lei TENG, Yang YAN
Qian WANG
Shao-wei HUANG, Li LI, Wen-min QI
Yi-fei LIU
Jing-xing LIAO, Lei FENG, Xiao-wen XU
Xian-xian WU, Hong-jun FAN
Xin WANG, Hong-yi GUO
Chun-mei ZHU
Jia-huan ZHU
Shi-guo HUANG, Pei-biao LIU
Hong-xia WU, Chao CUI
Feng-xin ZHU, Yu-fang DING, Ya-ming ZHAO
Hui-qin LI, Qun ZHONG
Qi-liang SUN
Feng-xin ZHU, Yu-fang DING, Ya-ming ZHAO
Hong ZHOU, Jun-guo QIAO
Ze-lin LIU
Feng-xin ZHU, Yu-fang DING, Ya-ming ZHAO
Song-song ZHAO
Yu-yang PEI, Xiao-wen XUE
Yuan WANG, Chu HUANG, Bing-xue HAN
Yi-ming DU, Rui DING, Yi-lin ZHANG, Ting ZHANG, Tao ZHOU
Teng-fei LIU
Ke-wei LI, Hang FU
Ya-ming ZHAO, Yu-fang DING, Feng-xin ZHU
Qian CUI, Li-xiu ZHENG
Ting ZHANG, Rui DING, Yuan-hong QIU, Yi-ming DU, Tao ZHOU, Yi-lin ZHANG
Yi-lin ZHANG, Yu ZHANG, Rui DING, Yi-ming DU, Ting ZHANG, Tao ZHOU
Quan TAO
Ru-min LYU, Shu-liang ZHAO
Shu-yun LUO, Jun-tao XIAO
Quan TAO
Yu-wei A Study of Governmental Quality E LU
Can ZHANG
Quan TAO