2021 International Conference on Management, Economics, Business and Information Technology (MEBIT 2021)

June 19-20, 2021
Changsha, China
ISBN: 978-1-60595-097-6
ISSN: 2475-8868

Table of Contents

 

Preface
PDF
Committees
PDF
Fan ZHANG, Jia-hui LI
PDF
Yu-ling SUN, Ze-yu ZHU, Hui YANG
PDF
Yu-ling SUN, Yi-di LI, Hong WANG
PDF
Xiu-li GAO, Pei-yi HU, Fei-rong MENG,
PDF
Li XU, Lun LI
PDF
Yu-qing GUI, Yong-kang LI, Hong-li WANG, Dan WU
PDF
Xiong-hui ZHANG, Si-qi YUAN
PDF
Xiao-Qing CHEN, Hui-Lin YAO
PDF
Jun-ping DAI, Ling-fang WU
PDF
Hong-yu ZHANG, Xiong-hui ZHANG
PDF
Qian-nan ZHANG, Xiao-na HE, Miraj Ahmed Bhuiyan
PDF
Hsiao-Yu CHIEN, Miraj Ahmed Bhuiyan
PDF
Feng GUO, Hui-lin QIN
PDF
Yun-ling YU
PDF
Jue-ming WANG, Bao-bao LI, Cheng-xuan GENG
PDF
Lei TENG, Yang YAN
PDF
Qian WANG
PDF
Shao-wei HUANG, Li LI, Wen-min QI
PDF
Yi-fei LIU
PDF
Jing-xing LIAO, Lei FENG, Xiao-wen XU
PDF
Xian-xian WU, Hong-jun FAN
PDF
Xin WANG, Hong-yi GUO
PDF
Chun-mei ZHU
PDF
Jia-huan ZHU
PDF
Shi-guo HUANG, Pei-biao LIU
PDF
Hong-xia WU, Chao CUI
PDF
Feng-xin ZHU, Yu-fang DING, Ya-ming ZHAO
PDF
Hui-qin LI, Qun ZHONG
PDF
Qi-liang SUN
PDF
Feng-xin ZHU, Yu-fang DING, Ya-ming ZHAO
PDF
Hong ZHOU, Jun-guo QIAO
PDF
Ze-lin LIU
PDF
Feng-xin ZHU, Yu-fang DING, Ya-ming ZHAO
PDF
Song-song ZHAO
PDF
Yu-yang PEI, Xiao-wen XUE
PDF
Yuan WANG, Chu HUANG, Bing-xue HAN
PDF
Yi-ming DU, Rui DING, Yi-lin ZHANG, Ting ZHANG, Tao ZHOU
PDF
Teng-fei LIU
PDF
Ke-wei LI, Hang FU
PDF
Ya-ming ZHAO, Yu-fang DING, Feng-xin ZHU
PDF
Qian CUI, Li-xiu ZHENG
PDF
Ting ZHANG, Rui DING, Yuan-hong QIU, Yi-ming DU, Tao ZHOU, Yi-lin ZHANG
PDF
Yi-lin ZHANG, Yu ZHANG, Rui DING, Yi-ming DU, Ting ZHANG, Tao ZHOU
PDF
Quan TAO
PDF
Ru-min LYU, Shu-liang ZHAO
PDF
Shu-yun LUO, Jun-tao XIAO
PDF
Quan TAO
PDF
Yu-wei A Study of Governmental Quality E LU
PDF
Can ZHANG
PDF
Quan TAO
PDF