International Conference on Mechanical Engineering and Control Automation (ICMECA 2017)

ICMECA 2017
April 21-23, 2017
Nanjing, China
ISBN: 978-1-60595-449-3
ISSN: 2475-885X

Email orders@destechpub.com to purchase full access to this entire journal issue for only $25.00

Table of Contents

SESSION 1: MECHANICAL ENGINEERING

Huai-Yuan SUN, Xiao-Kang SONG, Zhi-Qiang LIU, Li-Ying YANG
Wei YOU, Chang-Qing SHEN, Xiao-Jie GUO, Zhong-Kui ZHU
Jin-Sheng LEU, Yi-Hsuan WU, Jiin-Yuh JANG
Liang-Bo CHEN, Zhen-Kun HUANG, Hong-Hua BIN, Juan CHEN
Bao-Sheng WANG, Jian-Bing LI, Hao-Bo GAO, Jian-Min ZUO
Peng WANG, Yu-Xiang WU
Meng-Meng ZHANG, Bao-Sheng WANG, Jian-Bing LI, Jian-Min ZUO
Jing-Kui LI, Fei-Fei DUAN, Rui-Guan LIN
Jian-Ting ZHANG, Xu-Hui LIU, Zhong WANG, Xiu-Feng FAN, Shan GAO, Bo XU
Yan-Lei SHI, Xiao-Jun ZHANG, Wen-Yi LIU, Miao-Miao HONG
Ji-Yao LIU, Wen-Yan WANG, Ya-Bo HUANG, Hao-Yin ZHANG, Wen-Jun HUANG, Shi-Qin SHI, Jing-Pei XIE
Ya-Bo HUANG, Wen-Yan WANG, Ji-Yao LIU, Jing-Pei XIE, Kai-Hui XU, Shi-Qin SHI, Wen-Jun HUANG
Xu-Yang GAO
Zhen WANG, Zhi-Gao ZHAO
Chun-Yuan ZHAO, Tao YUE, Hong-Jie WEN
Jin-Lei ZHANG, Mei-Xia CHEN, Jun-Xian ZHANG, Li LIU
You-Jie MA, Shao-Feng LV, Xue-Song ZHOU, Zhi-Qiang GAO
Zhi-Qiang GAO, Hong-Jian ZHAO, Xue-Song ZHOU, You-Jie MA
Xue-Song ZHOU, Shao-Wei ZHANG, You-Jie MA, Zhi-Qiang GAO
Xue-Song ZHOU, Hui WANG, You-Jie Ma, Zhi-Qiang GAO
Xiang-Bo MENG, Ji-Yang ZHANG
Fan-Nian MENG, Liang-Wen WANG, Gui-Zhong XIE, Feng ZHAO, De-Hai ZHANG, Wen-Liao DU
You-Jie MA, Chang LIU, Xue-Song ZHOU, Zhi-Qiang GAO
Xue-Song ZHOU, Zhi-Hao FAN, You-Jie MA, Zhi-Qiang GAO
Min-Zhe ZHOU, Tong-Chun LI, Xiao-Qing LIU, Yuan DING, Hui-Jun QI
Shu-Fen WANG, Liang-Qiang ZHOU, Xing ZOU
Kai LI, Lu ZHANG
Zi-Man ZHAO, Liang-Qiang ZHOU, Fang-QI CHEN
Yu-Liang DAI, Zhi-Fa CHEN, Feng DENG, Jia-Wen CHU
Hai-Qing YANG, Yang-Yang WANG, Ming-Xue WANG

SESSION 2: CONTROL AUTOMATION

Meng YIN, Zhi-Gang XU, Zhe LIU
Wei-Po LI, Guang-Yun DIAO, Zhi-Min LIANG, Dian-Long WANG
Jia-Cheng MA, Deng-Kai YAO, Gu-Hao ZHAO
Tai-Wei YANG, Chuan-Yu WU, Jun-Hua TONG, Ya-Xin YU
Jie-Qiu BAO, Yi-Ming GENG, Wei QUI
Yao-Hua TANG, Wei-Min Guo, Yang CUI
Jian-Ting ZHANG, Zhong WANG, Yan-Song WANG, Xue-Feng WANG, Jun-Li MA, Kao YAN
Chang-Yong LIU, Xing-Xing CHENG, Chang-Shi LAO
Jian-Bin WANG, Ji-Shu YIN, Zhou WEI
Li LI, Li-Jin FANG, Guo-Xun WANG
Hong-Ying SHAN, Guang-Fu LU, Yi WANG
Bin FU, Jie HAN
Jun WANG, Zong-Chong ZHANG
Hai-Feng SU, Xu LUO, Peng-Zhi LI
Shi-Qin SHI, Wen-Yan WANG, Zheng-Ping SHANG, Wen-Jun HUANG, Jing-Pei XIE
Bo JIANG
Bin ZHOU, Zhi-Chang QIU
Ying DENG, Jin-Yu WANG, Fan XIE, Huan LIANG, Ze-Qin LU
Yun-Xin CHEN
Zhi-Juan SUN, Jing-Tao DAI, Pei-Zhong ZHAO
Xiang LI, Yong YE
Hao ZHANG, Yu-Nian SHEN
Fei CHENG
Xin-Feng HAN, Ji-Yang ZHANG, Hong-Wei XIE
Shu-Ju WANG, Ying-Ji LIU
Xue-Song ZHOU, Jia-Wei MI, You-Jie MA, Zhi-Qiang GAO
Jia-Qiang DENG, Hui ZHANG, Jian-Yu LI, Hong-Yan XING
Xue-Song ZHOU, Yu SUN, You-Jie MA, Zhi-Qiang GAO
Liang-Wen WANG, Ya-Lin MU, Hong-Peng LI, Fan-Nian MENG, Kang-Kang SONG, Wen-Liao DU
Zhi-Qiang GAO, Cheng MA, Xue-Song ZHOU, You-Jie MA
Hong-Yan Wang, Yang-Xia XIANG
Hai-Qing YANG, Li HE, Geng-Xin GUO, Yong-Jun XU