First International Conference on Transportation Infrastructure and Materials (ICTIM 2016)

ICTIM 2016
July 16-18, 2016
Xi'an, China
ISBN: 978-1-60595-367-0
ISSN: 2475-885X

Email orders@destechpub.com to purchase full access to this entire journal issue for only $25.00

Table of Contents

PART I: ASPHALT PAVEMENT MATERIALS AND STRUCTURE

Liu Jun, Kezhen Yan, Xiaowen Zhao
Tao Ma, Hao Wang, Liang He, Yongli Zhao, Xiaoming Huang
Meor Othman Hamzah, Mohamad Fazil Jamaluddin, Mohd Rosli, Mohd Hasan
Yong Peng, Jian-xi Bao, Zhen Wang
Wenzhao Cao, Junjie Zheng, Huan Yu, Jun Zhang
Chen Zhang, Hai-nian Wang, Zhanping You, Yu Liu
Ruijun Cao, Zhen Leng, Mark Shu-Chien Hsu
Sen Du, Xianming Shi, Yong Ge, Zhengxian Yang
Gang Xu, Xianming Shi
PengLin Li, Yu Chen, Yongli Xie
San-qiang Yang, Shuai Zjang, Li-jun Sun
Tao Ma, Tao Tang, Xiaoming Huang, Yongli Zhao
Mingfeng Chang, Pingming Huang, Jianzhong Pei, Rui Xiong
Xu-dong Zha, Bo Zou, Yang-ying-zi Huang, Ying Li
Zhifei Liu, Sujing Jin, Fengxia Chi
Yanting Chang, Zhongda Chen
Yuming Dong, Hao Liu, Yu Tong, Zhen Li
Tiezhi Zhang, Shuang Sun
Qinglin Guo, Lili Li, Gaoqing Zhang, Hui Dong, Tongye Jia
Baoyang Yu Yu, Minjiang Zhang, Liping Zhang
Jinhai Yan, Lei Gao, Haoran Zhu, Feng Li, Shihui Bao
Chuanhai Wu, Biyun Tan
Daliang Liu, Xiaohua Zhang
Weidong Cao, Hao Xue, Shutang Liu, Xinxin Li, Chao Miao, Bin Wang
Zhifeng Chen, Zhongda Chen
Lianfang Wang, Huilin Meng, Qingkai Wang, Zhiqiang Liu, Shanguang Xue
Xudong Hu, Hui Wang, Haibo Wang
Shaowen Du, Wei Xu
Hai-feng Han, Dong Wu, Xiao-ge Tian
Yan-hong Zhang, Xiao-fan Wang
Xin Qiu, Shanglin Xiao, Qing Yang, Xiaohua Luo
Hui Liao, Xiao-Tong Pei, Yu-Guo Zhong, Hao-Peng Wang, Jun Yang
Feng Han, Zhongda Chen
Weiying Wang, Jingyun Chen, Shiyu Li, Bin Xu
Jian-Shiuh Chen, Shih-Hsiu Wei, Han-Chang Ho
Yan-Hai Yang, Yu-Hang Wu, Guan-Yi Sun
Zhi Suo, Feng Guo, Jie Ji, ShanShan Jin, Ao Zhang
Tan Li, Yi Wen, He Xian Feng, Liu Wei
Yingbin Hu, Kezhen Yan, Lingyun You
Yue Hu, Ke-zhen Yan, Ying-bin Hu
Chenglong Yin, Qianru Ge, Xiaoyu Hu, Zhiyi Huang
Lili Han, Mulian Zheng, Chongtao Wang, Fa Che, Fei Wang, Hongyin Li, Qinglei Ma
Rui Chang, Peiwen Hao
Tian-hao Yan, Xiao-ming Huang, Qing-qing Cao, Xiu-yu Liu
Lingyun Kong, Tangzhi Liu, Hua Meng, Boming Tang, Zhiqiang Cheng
Xiao QIN, Aiqin SHEN, Yinchuan GUO, Zhenghua LV
Lianfang Wang, Haotian Li, Zhiqiang Liu, Yanli Jiao
Yong Zhang, Kai Fang, Huanjiao Liu, Peifeng Luo, Long Jin
Yi Pei, Kai Fang, Cunzhen Zhu, Zhuang Hu, Long Jin
Lei Geng, Youqiang Pan, Lifeng Chen, Yongli Zhao

PART II: TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE MANAGEMENT AND TRAFFIC ENGINEERING

Juanlan Zhou, Mulian Zheng, Chongtao Wang, Wei Jing, Jiandang Meng, Jingxing Chen
Hao Wu, Zhuo Liu, Yan Yang, Shu Bai
Abdul Hannan, Anwaar Ahmed, Tabjeel Ashraf, Qiang Bai
Bo Peng, Guangkai Yin, Chunli Cai, Wenying Li
Haigen MIN, Zhigang XU, Xiaochi LI, Licheng ZHANG, Xiangmo ZHAO
Jiang-ling Wu, Sheng-rui Zhang, Amit Kumar Singh, Qiu-ping Wang
Jie Jia, Honghai Liu
Mi Zhou, Wei Feng, Shuan-hai He
Filippo Giammaria Praticò, Marinella Giunta
Sunbal Hanif, Anwaar Ahmed, Tariq Usman Saeed, Qiang Bai
Fen Bao
Zhong-xin Xu, Hong-hai Liu, Dong-dong Tang
Wei HAO, Zhengqi ZHANG
Zhengran Lu, Chao Guo, Ling Yu
Lu Bai
Xiao Ren, Li Li
Zhanguo Song, Hong Chen, Wei Feng, Ruichang Ning
Xiaomeng Huang, Yongquan Shi
Duo LI, Prakash RANJITKAR, Soroush RASHIDI
Yuping Lu, Yu Cui, Qi Yang, Mingfang Zhang
Mingfang Zhang, Yuping Lu, Tong Liu
Sally E. Goldin, Kurt T. Rudahl
Anuj Kishor Budhkar, Akhilesh Kumar Maurya
Ke Cheng, Yu Miao, Junjie Zheng
Xianzhi Wang
Yong Huang, Qun Yang, Zhengxun Yang, Fang Chen, Wei Li
Mohamed Alhossein, Qiyuan Peng
Yuhang Cao, Jinghui Liu
Li Li, Xiao Ren
Wenxuan Wang, Yufeng Xu, Jinrong Zhang
Yufeng Xu, Wenxuan Wang, Yuping Lu
Xiaochi Li, Zhigang Xu, Runmin Wang, Haigen Min, Xiangmo Zhao
Hai-yun Huang, Jun-ping Zhang, Gao-peng Zhao

PART III: GEOMECHANICAL ENGINEERING

Xueying Zhao, Aiqin Shen, Yinchuang Guo, Peng Li
Xirong Niu, Yanfang Sun, Zekun You, Pengyan Bi
Zhen Zhang, Guanbao Ye
Jie Han, Fei Wang, Chao Xu, Mahdi Al-Naddaf
Jun-Jie Zheng, Yong Liu, Jun Hu
Jun Hu, Yong Liu, Hong Wei, Kai Yao, Lianzhen Zhao
Qiang Ma, Lihua Li, Henglin Xiao
Dongzhao Jin, Yu Liu, Baorui Li, Xiaodong Zhou
Ling Guo, Xiaojun Li
Tao Cheng, Renjie Hu, Keqin Yan, Wanhui Xv, Quan Zhou
Guang Yao
Kurt T. Rudahl, Sally E. Goldin
Wan Zhang, Jian-feng Chen, Jian-feng Xue
Jian-feng Chen, Song Jiang, Jian-feng Xue, Peng-hui Guo
Zhijun Xu
Fen Li, Jingxian Liu
Zhen Zhang, Xiaodong Zhou, XiaoZheng Yang, Yu Liu, Liqun Hu, Wen Qin
Wu-Yu Zhang, Wei Chen, Jie Han, Li-Jun Chang, Yan-Xia Ma, Wen-Ju Wu
Hong-jiang Chen, Xing-zhou Zhang, Chun-mei Zhou, Xun-wen Zhang
Wei Shi, Ruigeng Hu, Longlong Zhang, Yue Pan
Li Zhang, Xianfeng Luo
Zhong-Da Chen, Zhen Zhang, Yao-Ting Zhu, Wen-Hua Hu, Hu-Quan Wu, Chao-Qun Liu
Ning Li, Bin Zhou, Shixinag Yan, Jingpeng Jia
Shuhua Wu, Yanping Yin, Huaxin Chen, Zhen Li, Xinxin Wei, Zhonghua Zhang
Kaiyun Wang, Jinxing Lai
Yanyan Du

PART IV: CONCRETE PAVEMENT MATERIALS AND STRUCTURES

Xinzhuang Cui, Jiong Zhang, Dan Huang, Xiaonan Gong, Zequn Liu, Fei Hou, Sheqiang Cui
Guo Chao, Zhang Minjiang, Wang Zijing, Wang Xiaolin
Shuang Xia, Liqun Hu, Zhouxiaozheng Yang, Yingbo Bao, Xiaolong Zou, Henan Wang
Fangyuan Gong, Yu Liu, Zhanping You, Shun Yao
Xiaodong Zhou, Yu Liu, Zhanping You
Zhou Mi, Wen Jie, HeShuan Hai
Hai-xiao Zhang, Mi Zhou, Wei Feng, Jie Wen
Cuizhen Xue, Aiqin Shen, Yinchuan Guo, Hui Li
Minjiang Zhang, Chao Guo, Ling Lu, Xiaolin Wang, Zijing Wang
Liping Li, Gang Liu, Yuanyang Bao, Hao Chen
Yanping Yin, Shuhua Wu, Huaxin Chen, Lifang Song, Min Zhang
Yanjin Liu, Yongsheng Wang
Ling Yu, Xiaowei Zhang, Xiaohui Yan
Guang-hu Xu, Yuan Shi, Yi Luo
Yuhong Wang, Terrie Hung, Kecheng Zhao, Yin Sheng
Minjiang Zhang, Chao Guo, Ling Yu, Xiaolin Wang, Zijing Wang
Chenguang Wan, Aiqin Shen, Zhennan Li, Bo Liu, Panfei Zheng
Chao Guo, Minjiang Zhang, Ling Yu, Xiaolin Wang, Zijing Wang
Chichun Hu, Jiexian Ma, Jianying Zhao
Xuhao Wang, Peter Taylor, Xin Wang
Dominic O’Brien
Xiaochun Qin, Xiaoming Li