3rd International Conference on Advanced Education and Management Science (AEMS 2019)

November 24–25, 2019
Beijing, China
ISBN: 978-1-60595-657-2
ISSN: 2475-0042

Email orders@destechpub.com to purchase full access to this entire journal issue for only $25.00

Table of Contents

SESSION 1: PEDAGOGICAL IMPLICATIONS

NA ZHAO, YONG YU, YAN-MING CHAI, ZHONG-WEN XIE, JIN-ZHUO LIU, QIAN YU, JIAN WANG
YI QI
JUAN LV
DA-YONG LUO
WEI WEI
FAN ZHANG
FAN ZHANG
YUAN-TAO HUANG, MEI ZHANG
XIN ZHANG
QUAN-HONG LIU, HONG-PING WANG
LI-YUAN SHI
LI-XIN SHI, CHAO JIN
YI-LIN XIA, MING TU, QI-ZHI SHENG
JI-YU WANG, YUN-FENG WANG, ZHUO-LUN LI
HUI LIU, LU-HUI WANG, LI-YE YANG
DONG-WEI HUANG, LI-JIAO CAI, YONG-FENG GUO, JIAN-GUO TAN
WEI LI, FENG LI, WEN-XUE CAI
LIANG LIANG, LI-YE HE, BAO-JI CHEN
LI-LI YAN, SHI-BIN ZHANG, YAN CHANG
JI-PENG LI, YING YUAN, WEI-SI WANG
JIA QU
YA-TING SUI, HENG WEI

SESSION 2: COMMUNICATION TECHNOLOGY

GUI-ZHI DENG, HUI-YING QIU, ZHAO-YANG LIU
XIN-YU XU
SU-RAN CHENG
SHEN-SHEN ZHOU
RONG XIANG, JIAN KAN, JING-JING WU
SHAO-YU YIN
HAO-NAN ZHU
CUI-XIN MA, YU CHEN, HUI-BIN HU, XIAO-YI QU, XUE SUN
JIA-QI QIAN, SHI-RONG WANG, XUE SUN
ZHI-PING LU, JUAN-LI ZHU
YAN-LI XU, ZENG-LONG QU, DAN LIU, HOU-XING SONG
KAI-MIN ZHONG, WEI-LIANG TU
ARSENIY L. SINITSA
HAI-YU ZHANG, CHAO WANG, SHU-GUANG ZHOU
LI-LI ZHANG, WEI TANG, CHENG-LONG ZHANG
XIANG-YU LU, JIAN-SHENG FANG
NA ZHANG, ZE-YUAN HU
XU FAN, MING-XIN QU
BOB BARRETT
HAO CUI
ZHE ZHU, YUE DONG, JIA-NING YANG, MEI-YU FANG
IVES CHACOURRE WANGNINANON GOGAN, FOLAKÈ TARZ BOCO, GRATIEN BONI, QI ZHANG
IVES CHACOURRE WANGNINANON GOGAN, FOLAKÈ TARZ BOCO, GUILLAUME EDOU TCHIDI, RAHIB ALI

SESSION 3: HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

JING YAN, LING-QING ZHANG
SHI-CHAO ZHANG, VICTOR KUZMICHEV
SHIH-CHUNG LU, KUEI-YANG WU
ZHI-ZHONG DING, CHAO-DE LI
YAO-YUAN CHEN, HUI-FEN WU, XUE-YI PENG, HAN-ZE ZHANG
WEN-XUE CAI, BO-WEN WANG, WEI LI
HONG-MIN ZHANG
XIANG-RUI LUO
PENG-BIN GAO, YI-DUO SONG, XUE LI, ZHONG-BIN HE, TONG-CHAO SUN
HE-CHENG WU, SHUANG-YU HU
JUAN LUO, JIAN-YING XIONG
CHUN-LI QIAN
HONG-YI ZHENG, WEN-BIN ZHENG, WEN-YAO FAN

SESSION 4: EDUCATION AND EDUCATION REFORM

GUO-WANG GAO, KE-MAN LIU, YUE-LONG WANG
YI-MEI HUANG, QING-BEI GUO, YONG-PING SUI
DAN XU
JUN NA, LI-PING HUANG, DAN-CHENG LI
HAI-YAN ZHANG
HONG-LING GUO
LI-PING HUANG, JUN NA, HONG-JUAN LIU, DAN-CHENG LI
LI-JUAN CHENG, LI-QIN YU
QIANG YAN, CHU-FEI JING
ZHEN-WEI YUAN, JUN ZHANG, YONG-QING WANG, WEN-HUA LI
HONG-JI XU, WEN-JIE ZHAO, MENG-HE LI, YU-XIN SUN
FEN-PING WANG

SESSION 5: CULTURE AND APPLIED SOCIAL SCIENCE

WEI-WEI LI
CHUN-HUA SHI, BAO-JUN WANG, QING WANG
XUE-QIAN XU
SHAN-QING LI, XIAO-ZHAO XING
JI-HUI SUN, LIANG MA
XIAO-JING GAO, MENG-QIAN YU, JIA-YAN YANG
XUE-HAO HUANG, YU-HANG LIU, SI-YUE LAI, YI-RONG WU, JING-WEI ZHANG
HUI-FEN WU, BAO-QUAN LU, XIAO-HAN ZHANG