5th International Conference on Materials Engineering for Advanced Technologies (ICMEAT 2016)

ICMEAT 2016
August 5-6, 2016
ISBN: 978-1-60595-373-1
ISSN: 2572-889X

Email orders@destechpub.com to purchase full access to this entire journal issue for only $25.00

Table of Contents

SESSION 1: MATERIALS SCIENCE AND MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY

Yaowen Xu, Huan Xia, Feixiang Guan, Ping Liu, Ju He, Gang Zhao, Xinping Mao, Bin Han
Siyuan Zhang, Weizhong Ren, Xinxin Zhang, Haikang Liu
Ke Tang, Jiao Liu, Jinjuan Xing
Chao Ren, Keqing Li, Wen Ni, Biyao Geng, Dezhong Li, Xiajie Qiu, Huiya Gao, Jiajia Wang
Xiaowei Cui, Wen Ni, Xuan Liu, Chao Ren, Biyao Geng
Hui Wang, Hongyuan Sun, Jieyu He
Ying Wang, Si Liao
Hong-ru Liu, Shang-ping Wu

SESSION 2: MODELING, ALGORITHM AND CALCULATION

Guanhui Liang, Guizhou Lv, Yafeng Meng
Liangxi Xie, Zhixiang Tian, Ting Fu, Xuan Zhang
Haiming Gu, Xu Wang
Jing Li, Yang Xu, Cuihong Han, Xiaoru Guo, Chunxia Hu, Qin Chen
Yang Fu
Jie Xiang, Yongxing Mao, Hongyan Li, Jing He, Lei Yang
Dan Zhang
Yanan Ci, Shengsuo Niu, Zhirui Liang

SESSION 3: DESIGN AND MANUFACTURING

Song Zhao, Wei-tao Wang
Manfu Yan, Zhifang Liu, Jiuhai Wang
Yanyang Ma, Yulei Liu
Biyao Geng, Wen Ni, Chao Ren, Li Dezhong, Qiu Xiajie, Xiaowei Cui, Jiajia Wang
Peihao Tong, Shiao Wang

SESSION 4: AUTOMATION, CONTROL, INFORMATION TECHNOLOGY AND MEMS

Yuzhuo Pan, Shanhe Su
Jie Jin
Xueping Xiong, Chunxiang Dai, Guirong Shi
Tao He
Binbin Diao, Deli Gao, Zeliang Tong
Z. El-Khatib, L. Fuller
Junyu Wei, Zhiping Huang, Jing Zhou, Shaojing Su, Yimeng Zhang
Shengyi Liu, Zhipeng Wang
Yan Yin, Lingyun Xiao, Yongqin Feng, Xiaorui Zhang, Lingyun Zeng
Shenghui Pan, Tiantian Wu, Peng Cao
Yongcai Han