3rd International Conference on Materials Science and Mechanical Engineering (ICMSME 2016)

ICMSME 2016
September 29-30,2016
Windsor, UK
ISBN: 978-1-60595-391-5
ISSN: 2572-889X

Email orders@destechpub.com to purchase full access to this entire journal issue for only $25.00

Table of Contents

CHAPTER 1: MECHANICAL ENGINEERING AND DESIGN

Dongsu Zhang, Sizhong Miao, Huaibei Xie
Qingtian Wang, Yu Yan
Linghua Xue, Xiuqing Zhang
Yongqin Feng, Yan Yin, Xiaorui Zhang, Lingyun Zeng
Xiaolong He, Limin Zhan, Liantao Lu
Canrong Qian, Yuanzhi Qian
Hongwei Wang, Ziqiang Tao, Yanling Fu, Wenya Li, Yi Cai
Wei Liu, Yuewe Ai, Ping Jiang, Yang Liu, Gaoyang Mi
Song Zhao, Shupeng Zhao, Zeyu Song, Zhikai Ma, Lei Wang
Zhifeng Chen
Wenhui Tu, Zeli Que, Yue Chen, Heqing Huang, Hongyan Li, Meihui Wu
Xiao Ying
Wei Guan
Zhisheng Liu, Runcheng Li
Zhixin Liu, Xiangchun Niu
Shitong Zhang, Shu Chen, Youlong Du, Xu Zhao
Tie Wang, Chen Liang

CHAPTER 2: ALGORITHM AND MODELING

Yuefei Liu, Qiang Wang, Xin Zhang, Siyuan Yu, Jing Ma, Liying Tan, Dehan Yang, Li Zhang
Zne-Jung Lee, Ping-Kun Hu, Chou-Yuan Lee
Yonghui Li, Xiaocheng Zhou
Wenjie Qiu, Xiuyun Meng, Youwei Kang
Hai Li, Shuyin Qu, Ping Li
Chen Chen, Yongguang Liu, Yunfei Wang
Yan Dou, Lanzhong Guo
Lihong Jin
Lihong Jin
Dan Bu, Liangyu Li, Chengjun Qiu
Kejun Zhang, Chen Jiang, Yunsong Yang, Yu Wang, Guoliang Zhang
Dusan Krokavec
Fei Lei, Lin Zhu, Qian Chai, Dali Gong
Rui Zhang
Yanling Xu, Xiaocheng Zhou
Junkai Shao, Qun Wu, Xuehua Wu, Qun Wu
Lin Shi, Taian Fang, Zhixiong Zhou
Wen Chen, Yixiang Tian
Meng Li, Qing Song, Qinjun Zhao
Xuying Yuan, Shulan Lou, Yijin Wu, Xianwang Li

CHAPTER 3: MARKET AND CULTURE ANALYSIS

Xiangbing Chen, Yuzhi Sun
Chao Wang, Wenjie Qiu, Yongshan Liu, Jianmei Song
Tiange Huang
Yuping Wei
Linfeng Tian
Jia Yu, Rui Yang
Changbing Zhao, Yi Tian