2nd International Conference on Environmental Science and Engineering (ESE 2017)

ESE 2017
July 14-16, 2017
Xiamen, China
ISBN: 978-1-60595-474-5
ISSN: 2475-8833

Email orders@destechpub.com to purchase full access to this entire journal issue for only $25.00

Table of Contents

SESSION 1: ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Zhi-jing LI, Jun WANG, Yin-jun ZHOU, Zhong-wu JIN
Zhe LIU, Jie BAI, Zhu-hua ZHOU
Kai-kai ZHU, Jian-xing REN, Jun-jie ZHANG, Hai-wen WANG
Jun-jie ZHANG, Jian-xing REN, Kai-kai ZHU, Hai-wen WANG
Liang-fei LUO, Fang-qin LI, Hai-wen WANG
Hai-wen WANG, Jian-xing REN, Fang-qin LI, Liang-fei LUO
Tao LIU, Guang-yue JIA, Xie QUAN
Min-jie KANG, Bin ZHANG, Xia LIN
Amornrassamee Jinnarak, Jatupol Phakditha, Yuttana Phomsirot
Lin-lin LIU, Pei-shi QI, Yun-zhi LIU
Mei TAO, Guo-dong LI, Zhi-you FANG, Lu SUN
Hui-yu REN, Yun-peng ZHAO, Xiao-chen JIA, Qing-zhu JIA
Qing-zhu JIA, Xiao-chen JIA, Hui CHEN, Jia-jia TAO, Hui-yu REN
Jung-Chen WU, Ren-Chin CHEN, Chin-Tsai WANG, Chen-Hao WANG
Xiao-shu LÜ, Tao LU, Mark HUGHES, Katja VAHTIKARI
Han KANG, Yang JIAO, Wei LI, Long-wei ZHANG
Ya-jie TIAN, Yong ZHANG, Zheng-ju SUN, Jian-zheng LI, Dong-mei LIU
Yu ZHANG, Xin LU
Xiong LI, Xiao-qing CHEN, Dong-xuan WEI
Xiao-Yuan DAI, Fan SHEN, Jia-You JI, Shu-Lin WANG, Man XU
Zi-bo AN, Han WANG, Chang-hai ZHU, Jun XUE, Hong CAO
Jin-feng GAO, Jun XUE, Hong CAO
Yuan-yuan CHEN, Wan-ping TAN, Ben-wen LI
Hong WANG, Gan LIU, Wei-tao ZHENG, Yan XIE
Shu-xian JIANG, Zhi-yuan ZHANG, Jun-hao SU, Yi-yu KOU, Dong-mei LI
Fei CAO, Hao ZHOU, Heng ZHANG, Peng LUO, Jun PENG, Jian-bo BAI
Zhen-Hua YAN, Hong-Wei SUN
Dong-yun RU, Zhen HU, Yi-nan WANG, Li-ping JIANG
Wei-qing CHEN, Xiang-yi ZHENG, Zhou-ping WANG

SESSION 2: ENVIRONMENTAL PROTECTION

Jian-cheng HUANG, Zhi-jing LI, Xia YAN
Mu-han LI, Li-ming ZHAO, Chun-feng SONG
Si-qin XIONG, Xiao-ming MA
Hao GUO, Xian-lin MENG
Hao LU, Zhen-min MA, Xiao ZHANG, Peng JIANG, Ming WEN, Wei-wei YU
Juan DAI, Kong-xian ZHU, Lin ZHANG, Xiu-ling HE
Min-Jie KANG, Xia LIN, Bin ZHANG
Xi-quan HU, Mei-shan CHEN, Hsiang-te KUNG
Qing-yu ZHANG, Kang WANG, Chun-ling ZHANG, Cui LI
De-hua MAO, Hong-yu WU, Rui-zhi GUO
Zhao WANG, Shu-lin WANG, Jia-you JI, Man XU
Zhi-rong WANG, Shan-shan LIU, Yue-peng MAO
Juan HUANG, Jiang-ming MO, Xi’an CAI
Yao LI, Jian-rong ZHANG, Yu-hang WU, Jing CAI, Yu-bo CUI
Jing LI, Hong-chen FU, Tie-jun CUI
Chen-Yu CHANG, Chiung-Ta WU, Yi-Ying LI, Yung-Hsu HSIEH
Li-hua LI, Dian-hua WANG