International Conference on Power Engineering & Energy, Environment (PEEE 2016)

June 25–26, 2016
ShangHai, China
ISBN: 978-1-60595-376-2
ISSN: 2475-8833 

Email orders@destechpub.com to purchase full access to this entire journal issue for only $25.00

 

Table of Contents

SESSION 1: POWER ENGINEERING AND ENERGY

Huimeng Zhang, Shenghui Chu, Rongzhou Zhang, Guozhong Liu, Hao Meng
Wang Xin, Yang Ying, Yongqiang Zhu
Guozhi Wang, Haizhen Sun, Bin Deng, Wenhai Wu
Yang Ying, Wang Xin, Binxian Lu, Yongqiang Zhu
Shuyong Chen, Hongfei Gao, Yang Qi, Yunting Song, Shiying Ma, Lingquan Zeng, Tang Wei, Jingjing Wang
Fei Li, Yunlei Zhai, Tingting Lu, Zhengren Wu
Hao Jian, George Chen, Shuaiwei Liang, Gong Lin, Yingkai Long, Huadong Pe, Shiling Zhangang
Zhang Li
Zhang Li
Guohua Yang, Ningbo Wei, Pengzhen Wang, Junqin Qin, Jinmei Wang
Rui Quan, Wei Zhou, Liang Huang
Liyue Zhang, Jiangbin Zhang
Yuan Wang, Suli Yan
Ximin Hu, Zhi Pei, Yuhang Zhang, Lixiao Yao
Zhiyuan Cai, Xudong Wang, Yubo Yang
Weile Sun, Xu Song, Haifeng Wang
Songhai Fan, Linjie Fang, Yusheng Quan
Chen Ling, Shi Puxin, Tiantang Xiang, Yusheng Quan
Chen Ling, Puxin Shi, Yusheng Quan, Tiantang Xiang
Fan Songhai, Zijian Wang, YuSheng Quan
Kun Han, Caiyun Fan, Shuai Zhen, Zhilei Si, Lulu Liu
Guo Yu, Sike Wang, Shengqing Wei
Yulin Xie, Zhang Min, Jiayang Gu
Hongxin Zhang, Zhang Min, Yongzhen Liu, Lei Lin
Yongzhen Liu, Zhang Min, Hongxin Zhang, Jingdong Yang
Yingke Zhao, Zhiqian Bo, Hao Zheng
Maode Li, Cong Qiu, Zhisong Zheng
Xu Yang, Gao Yao, Yaping Liu, Luo Fan, Yongxiu He
Qixue Wu, Linlin Zheng, Quanming Wu, Dayu Zheng
Dayu Zheng, Haifeng Yu, Linlin Zheng, Li Xiang
Daihong Gu, Guangfeng Liu, Chongjun Chai, Jinchao Liu, Shaojie Pan, Yaoxing Bai, Wenju Wang
Shuyong Liu, Li Na, Xu Yang, Jiao Jie, Shu Han, Jiao Zhe
Shizhong Chen, Luo Xin, Zhongxian Xia, Yicheng Wang
Lijun Xu, Youlian Duan, Jiwei Wang, Xiaojing Hou
Wan Jing, Lijun Cui, Hairong Yu
Xiaofeng Zhou, Yanling Wang
Yi Zhu, Qingping Wang, Ming , Yingke Zhao, Xiaowei Ma, Hao Zheng, Ruitong Liu, Wei Fan
Zhang Meng, Hongwei Ma, Jianrong Mao, Hongxin Ju, Yu Yang
Lin Wang, Zhiqian Bo, Q. P. Wang, R.T. Liu, W. Fan
Zhang Jia, Lu Fang
J. Bin Su, G. Wei Zhang, W. Zhe Zhu, T. Yang, Y. Zhao
T. Yang, G. Wei Zhang, W. Zhe Zhu, J. Bin Su, Y. Zhao
Kunlei Liang, Hong Wang

SESSION 2: ENERGY, ENVIRONMENT

Yue Yu, Adam Pilat
Bohan Kong, Jingping Duan
Li Chao
Jizhong Chen, Chaoyong Hou, Guoliang Wu, Kunyang Wang, Haibo Mao, Hui Dong
Dan Xue, Jielei Tu, Wangfu Lai, Wei Zhang, Yuqing Sheng, Tengteng Guo
Wei Zhang, Jielei Tu, Xiangjiang Xiao, Dan Xue, Yuqing Sheng, Tengteng Guo
Yuze Jiang, Jiutao An, Suhong Chen, Naiyuan Xu, Guanbin Wu
Shiman Sun
Hongcai Liu, Songling Wang
Shizhong Chen, Yicheng Wang, Xuyang Zhang, Luo Xin
Aihui Fu, Libin Yang, Feng Zhang, Haike Liu, Tao Du
Libin Yang, Aihui Fu, Tao Du, Shenquan Yang
Aihui Fu, Libin Yang, Feng Zhang, Tao Du
Yaping Liu, Luo Fan, Guan Jie, Xu Yang
Miao Di, Wenbin Yang, Chen Wei, Huiming Wu, Junping He
Bo Zhao, Jie Song, Xiangjun Fang, Ying Han

SESSION 3: INNOVATION OF SCIENCE AND MANAGEMENT EDUCATION

Nan Zhao
Nan ZHAO
Yan Guo, Xiao-yu Yang
Ruo-qian Shen, Jian Zhou
Ping Yu, Ce Li, Xianjun Du
Xiao-jun Tang, Ying Lu, Na Liu, Hai-wen Wang, Ming-xia Li, Peng Xiao, Qing Gongyuan
Yun-xin Chen
Sheng Ming Zhou
Can-qun He, Zhang-yu Ji
Feng Cheng
Li-hui Zhang, Zhi-yong Li, Zhi-fang Lu
Haiyan Huang
Zhixia Zhao
Xue Xie
Delang Song, Fan Wu, Yan Zhou Liu
Fan Wu, Delang Song, Li Sha Kang
Ai-qin Qi, Yong-jun Shen
Zuo Li, Wei-xian Xue
Xuemei Du, Hui Gao, Qian Zhang
Xiang Liu, Zongying Li
Zhai Li-li, Xiao-yan He, Chang-yuan Gao, Cai-xia Yang
Jiazi Shi, Wencai Xu, Dongli Li, Ruijuan Liao, Liuxin Zhang
Xinquan Wang, Jianfeng Liang, Peikang Zhou, Yunliang Cui, Shimin Zhan

SESSION 4: CIVIL ENGINEERING AND BUILDING MATERIALS

Shengyang Feng, Xiangyang L, Shuyun Wang, Zhi Chen
I-Feng Wang, Cheng-Haw Lee, Chun-Ku Lu
I-Feng Wang, Cheng-Haw Lee, Chun-Ku Lu
Boao Xu, Yun Yi, Kang Luo, Yigang Wang, Bin Chen
Yong-wei Wang, Yan-qin Guo, Kun Zhang
Nan Wang, Qing-Xuan Shi
Biao Xia, Zhibiao Xiong, Chen Peng, Caiyun Zhang
Chi Hu, Hui Li, Zhongwei Liu, Qingyuan Wang
Chao-Jiang Fu, Mian-Yue Yang
Weiwei Ren, Wei Fan, Huixian Diao
Hossain Md Sayem, Ling-wei Kong
V. O. Ojekunle, Shanxiong Chen, Fei Yu, Jian Li, Zhangjun Dai
Jun Liu, Jun Chi, Yufei Wang, Jinyu Fu
Yaming Yao, Junmin Zhang, Jianjun Chen, Kuang Xing, Juanjuan Zhao, Fei Zhao
Junmin Zhang, Yaming Yao, Jianjun Chen, Juanjuan Zhao, Fei Zhao
Xiao Xue, Yanwen Li, Zhuo Yang, Zhongyu He, Jie Qin, Weidong Zhang, Jian Qu, Rufeng Jia
Wang Peng, Chun-Ge Li, Wei-Guang Zhang, Chang-De Yang
Yuehui Li, Mengqiang Nie, Yilin Fan
Dehua Hu, Jingchuan Duan
Zhineng Tong
Bo-Ya Jiang
Jianjie Yu
Lin Li
Xingjun Fan, Bin Chen, Jun Xia, Song Tao
Jianping Han, Ming Chen
Jianping Han, Yang Yang
Jianping Han, Wenlin Liu
Ya-Dong Yao, Yong-Qing Yang, Qian-Hui Pu, Yi-Fan Wang
Chaoyi Yao, Qianhui Pu, Yadong Yao