3rd International Conference on Social Science and Technology Education (ICSSTE 2017)

April 8–9, 2017
Wuhan, China
ISBN: 978-1-60595-437-0
ISSN: 2475-0042

Email orders@destechpub.com to purchase full access to this entire journal issue for only $25.00

Table of Contents

SESSION 1: SOCIETY AND SOCIAL SCIENCES

Xiaoxing Xie
Jing Liu, Hong Wu
Hui Cui
Wei Guo
Yanping Hong, Qili Yin, Biyun Zhang
Xiaoqian Yan
Xiaozhen Liu, Lu Liu
Zheng Ya Peng
Lu Liu
Chunxia Huang
Ping Chen
Xiaoyu Luo
Liu Zhang
Caixia Zhang
Jin Qi
Xiaoxing Xie
Xing-Guo Yang
Xiaojing Hu
Wang Bi

SESSION 2: LANGUAGE AND COMMUNICATION

Weiying Zhang
Mingbo Yu
Mingbo Yu
Deyuan Zou
Deyuan Zou
Yongna Xu
Feng Yun
Yu Mao
Mei Wang
Li Zhen
Na Huang, Hongsong Shi
Chunyue Zhao
Yue Li
Bai Yun
Yan Zheng
Wu Fei
Tingjuan Ma
Cai Ming

SESSION 3: BUSINESS AND MANAGEMENT

Junwei Xing
He Ke
Jing Xu
JinLong Shi, Jingjing Wang
Jing Wang
Jing Li
Jing Li
Weifeng Chen
Lijun Gao
Guoling Li
AoJie Wang
Yuxiang Pan
Weifeng Chen
Ling Zhou
Yang Shen, Hui Ma
Linzhi Nan
Xiaoli Ji
Dongxia Liu
Dongxia Liu
Liyong Zhu, Zhijuan Zhu
Jing Li
Shu-xi Yan
Dian Zhang
Yingmin Sun

SESSION 4: PEDAGOGY AND LEARNING

Yujuan Guo, Yongbing Hu
Yongjun Zhang
Jian Wang
Hong Huang
Yongna Xu
Jian Wang
Weiqi Cao
Shanshan Yu
Fei Dai, Beilei Chen
Nini Huang
Jie Jiang
You-feng Wang, Li-dao Li
Na Ni, Liming Wen
Yingying Peng
Lan Wang
Yinli Gao, Jieqiong Zhang, Ya’ning Wang, Junli Li
Yanbo Wang
Guosheng Zhang
Chen Liang
Chunyan She
Zou Li
Xinyan Xiao, Wen Si, Si Yang
Hongyan Zhang
Ruien Ran
Ling-ling He
Jiafu Chen
Jian-min Zhou
Wei Zhang

SESSION 5: ART & SPORT

Liang Jing
Li Zhang
Dan Zhang
Chao Zhang
Yan Weizhe
Dongqing Li
Youhua Zhu
Jiaqi Kou
Fan Deng
Meiyue Li
Zhengchang Zhou
Zhengchang Zhou
Zhengchang Zhou
Zhengchang Zhou
Zhengchang Zhou
Li Sheng Wang
Yuanyi Xie
Li Sheng Wang
Zenghui Ji
Wen Si, Xinyan Xiao
Qingbin Hou

SESSION 6: TECHNOLOGIES AND TECHNOLOGY EDUCATION

Jiangtao Geng, Xiaobo Xiong
Tiejing Song
Jintao Song
Muhetaer Mijiti, Patiguli Silamu, Mayinuer Tuohuti
Xiaoqian Yang
Xiaoqiong Zuo, Jianping Jia
Shuming Nan
Ling-ling Sun, Jian-jiang Wang, Li-hua Bu
Jing-yu Li, Ya-na Liu, Li-guo Hao, Wei-bin Mu
Wei Xiaohui
Lijuan Liang
Chaoping Long, Jianhua Lu
Chang Liu, Changli Sun, Ting Han
Chang Liu, Ting Han, Changli Sun
Caihong Wu
Yi Zhang, Haifeng Wang
Yong Xu, ShuYu Li
Fang Tu
Xiaoyi Yang, Junwu Xie, Yixiang Liu
Yi-wen Sun, Lin Guo